Steinras ned mot et hus

Naturfarevurderinger

Med klimaendringene og nye menneskelige inngrep følger hyppigere naturfarer. Vi benytter vår bredde av ekspertise til å gi tverrfaglig og trygge vurderinger, slik at du kan bruke tiden på andre ting.

Naturfarevurderinger er tett koblet med fysisk klimarisiko og klimatilpasning, men forbindes ofte med de farene som har store konsekvenser. De største og hyppigste naturfarene i Norden er vannrelaterte. Dette kan bety direkte flom fra elver eller styrtregn, men det kan også bety erosjon og økt grunnvannstrykk som fører til masserelaterte skred. 

De menneskelige inngrepene i naturen fører til arealendringer med større avrenning og vann på avveie. Samferdsel, bygninger og andre utbygginger danner tettere overflater og barrierer, slik at vann må finne nye veier i nye mengder. Våre eksperter hjelper til med å finne gode løsninger ved utbygginger for å redusere risikoen for naturfarer. Vi har all nødvendig fagkompetanse for å gi gode og gjennomtenkte løsninger som er tilpasset din utfordring.  

Gjennom blant annet EUs taksonomi skal en stor mengde aktiviteter vurderes som bærekraftige, og da er klimatilpasning et av miljømålene som skal vurderes. Innunder klimatilpasning er naturfarevurderinger sentrale. Det er viktig at vurderingene gjøres med faglig kompetanse i tilstrekkelig omfang for å sikre at de varer inn i fremtiden. Uten tilstrekkelig faglig tyngde og bredde bak vurderingene, kan det være at noen mener de ikke er gode nok. Er det en risiko du er villig til å ta? 

 • Steinar Myrabø

  Fagekspert vannrelaterte naturfarer

 • Kristine Ekseth

  Fagekspert kvikkleire

 • Tore Andre Hermansen

  Fagekspert risikoanalyser

 • Gunne Håland

  Fagspesialist skredfare

 • Kontakt oss