VVS

Innen VVS-faget har Norconsult høy kunnskap og vilje til å søke nye og spennende løsninger som også ivaretar fleksibilitet og energieffektivitet. Vi søker alltid å finne løsninger tilpasset oppdragsgivers behov.

Vi utfører alt fra konseptstudier og vurdering av systemløsninger, skisseprosjekt, forprosjekt, kravspesifikasjoner, detaljprosjekt, anbudsinnhenting, evaluering og kontroll, byggeplassoppfølging, overtagelsesbefaringer til driftsoppfølging.

Vi har bred erfaring og mange referanseprosjekter innen prosjektering av alle typer bygg i alle størrelser, fra 500 – 180 000 m2. Norconsult utgjør et av landets største rådgivermiljø innen fagområdet VVS med over 330 kompetente medarbeidere som arbeider ut fra 25 kontorlokasjoner fordelt over hele landet knyttet sammen i felles fagnettverk.

Norconsults kompetanse innen VVS omfatter delfagene sanitærteknikk, varme, brannslukking, gass og trykkluft, ventilasjon, automasjon, industriventilasjon, prosessteknikk, industriell varmeteknikk, energiteknikk inkl. fjernvarme og ENØK, FDVU, kuldeteknikk og varmepumper samt inneklimavurderinger og -målinger. I tillegg utfører vi energi- og effektbehovsberegninger og inneklimaberegninger, også med avanserte beregningsverktøy som IDA ICE når behov. En rekke av personene i VVS-miljøet har gjennomført BREEAM-kompetanse. Innen slukkeanlegg har vi en rekke FG900-sertifiserte rådgivere og fagspesialister med kompetanse på relevante standarder og regelverk og alle aktuelle slukkesystemer. VVS-miljøet har også erfaring med tilstandsvurderinger, inneklimavurderinger og -målinger samt due-diligence prosesser.

Til daglig benytter vi BIM-verktøyet Revit med egenutviklede tilleggsapplikasjoner til prosjektering og for beregning og dimensjonering av ventilasjons- og røranlegg.

  • Bjørnulf Hannevold

    Avdelingsleder Bygg og eiendom VVS

  • Kåre Kallmyr

    Avdelingsleder Sykehus og renrom og markedskoordinator Sykehus

  • John Kristiansen

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss