røde bygninger

Rehabilitering og transformasjon

Rehabilitering og transformasjon byr på komplekse utfordringer. Når du skal omforme et eksisterende bygg skreddersyr vi ditt prosjekt. Våre rådgivere har den tverrfaglige kunnskapen og spisskompetansen som skal til for å lage gode og bærekraftige løsninger.

80 prosent av bygningene som skal brukes i 2050 er allerede bygget. Dette er en erkjennelse vi må ta inn over oss. I valget mellom å transformere eller å rive eksisterende bygningsmasse er det mest bærekraftige å ta vare på de kvadratmeterne vi har. Bygningens tekniske stand, estetiske og stilmessige særpreg og ditt behov for ny bruk, gir unike løsninger i hvert prosjekt. Dette stiller krav til bred kompetanse, og samspill mellom fagene for å skape en helhetlig og god løsning. 

Vi har allerede lang erfaring fra en rekke rehabiliterings- og transformasjonsprosjekter, og spisskompetanse innenfor alle relevante fagfelt. Om du skal gjøre gårsdagens bygg til morgendagens stjerne, kreves det blikk fra mange, ulike kanter. Vi setter sammen team som vil utarbeide den beste løsningen tilpasset både ditt og bygningens behov. Vi får til det utroligste – sammen! 

Kontaktpersoner

Michelle S. Wright

Markedsområdeleder Arkitektur

Siril Betten

Fagnettverksleder Interiørarkitektur

Hilda Øfsthus

Fagansvarlig Landskapsarkitektur

Kontakt oss