røde bygninger

Rehabilitering og transformasjon

Rehabilitering og transformasjon av arkitektur byr på komplekse utfordringer. Når du skal omforme et eksisterende bygg skreddersyr vi ditt prosjekt. Våre rådgivere har den tverrfaglige kunnskapen og spisskompetansen som skal til for å lage gode og bærekraftige løsninger.

80 prosent av bygningene som skal brukes i 2050 er allerede bygget. Dette er en erkjennelse vi må ta inn over oss. I valget mellom å transformere eller å rive eksisterende bygningsmasse er det mest bærekraftige å ta vare på de kvadratmeterne vi har. Bygningens tekniske stand, estetiske og stilmessige særpreg og ditt behov for ny bruk, gir unike løsninger i hvert prosjekt. Dette stiller krav til bred kompetanse, og samspill mellom fagene for å skape en helhetlig og god løsning. 

Transformasjon og arkitektur, hånd i hånd

Vi i Norconsult kan vise til lang erfaring fra en rekke vellykkede rehabiliterings- og transformasjonsprosjekter, og besitter spisskompetanse innenfor alle relevante fagfelt. Om du skal gjøre gårsdagens bygg til morgendagens stjerne, kreves det innsikt og perspektiver fra ulike faglige horisonter.

Vi setter sammen dedikerte team som arbeider i samspill for å utarbeide den optimale løsningen som tilfredsstiller både dine og bygningens behov. Ved å kombinere våre respektive ferdigheter og perspektiver, oppnår vi resultater som overstiger forventningene og skaper en positiv transformasjon for både bygningen og dens omgivelser. Vi får til det utroligste – sammen! 

  • Siril Betten

    Fagnettverksleder Interiørarkitektur

  • Hilda Øftshus

    Fagansvarlig Landskapsarkitektur

  • Kontakt oss