Teknisk tegning av ventilasjon i tunnel

Tunnelventilasjon

Gode og driftssikre løsninger bidrar til god luftkvalitet og brannsikkerhet i tunneler. Våre eksperter innen strømning og tunnelventilasjon jobber tverrfaglig mot flere av Norconsults fagområder for å sikre helhetlige ventilasjonsløsninger.

Vi har lang erfaring med dimensjonering av ventilasjonsanlegg i tunnelsystemer, innen både vei- og baneprosjekter. Vi bidrar inn i alle faser av prosjektene, både for nye tunnelprosjekter og oppgraderingsprosjekter. Vi er opptatt av å finne gode og driftssikre løsninger, som bidrar til å øke sikkerheten og sikre godt klima i tunnelene. 

I våre tjenester inngår: 

 • Dimensjonering av ventilasjonsanlegg i vei-, jernbane- og T-banetunneler, og underjordiske stasjoner 
 • Vurdering av driftsventilasjon 
 • Vurdering av brannventilasjon 
 • Dimensjonering av ventilasjonssjakter 
 • Optimalisering av styringsstrategi for ventilasjonsanlegg i tunneler.  
 • Beregninger brannventilasjon som innspill til beredskapsanalyser og beredskapsplaner 
 • Vurdering av hensiktsmessig styring av brannventilasjon basert på særtrekk ved tunnelen 
 • Forflytning av røykfront og toksisitetsvurderinger 
 • Ventilasjon i ulike typer fjellanlegg (kabeltunneler, fjellhaller, gruver, kraftstasjoner etc.) 
 • Beregning av frostinntrengning og klima i tunnel 
 • Vurdering av kjøle- og ventilasjonsbehov for tekniske installasjoner i tunneler og bergrom. 
 • Anleggsventilasjon, dimensjonering av ventilasjonsanlegg for anleggsarbeider i tunnel  
 • Gjennomføring av lufthastighetsmålinger i tunnel. Resultatene fra tester kan gi grunnlag for optimalisering av ventilasjonsanlegget for økt sikkerhet ved brann og reduserte driftskostnader. 

Tunnelventilasjon er en del av fagmiljøet CFD og strømningsteknikk. Arbeidsverktøyet vårt er i hovedsak med programvaren IDA tunnel, men der det er behov for mer komplekse analyser samarbeider vi tett med fagmiljøet på CFD.  

 • Jens William Bjerkelund

  Avdelingsleder Sikkerhet

 • Lene Jermstad

  Fagspesialist tunnelventilasjon

 • Kontakt oss