Teknisk tegning av ventilasjon i tunnel

Tunnelventilasjon

Gode og driftssikre løsninger bidrar til god luftkvalitet og brannsikkerhet i tunneler. Våre eksperter innen strømning og tunnelventilasjon jobber tverrfaglig mot flere av Norconsults fagområder for å sikre helhetlige ventilasjonsløsninger.

Vi har lang erfaring med dimensjonering av ventilasjonsanlegg i tunnelsystemer, innen både vei- og baneprosjekter. Vi bidrar inn i alle faser av prosjektene, både for nye tunnelprosjekter og oppgraderingsprosjekter. Vi er opptatt av å finne gode og driftssikre løsninger, som bidrar til å øke sikkerheten og sikre godt klima i tunnelene. 

I våre tjenester inngår: 

 • Dimensjonering av ventilasjonsanlegg i vei-, jernbane- og T-banetunneler, og underjordiske stasjoner 
 • Vurdering av driftsventilasjon 
 • Vurdering av brannventilasjon 
 • Dimensjonering av ventilasjonssjakter 
 • Optimalisering av styringsstrategi for ventilasjonsanlegg i tunneler.  
 • Beregninger brannventilasjon som innspill til beredskapsanalyser og beredskapsplaner 
 • Vurdering av hensiktsmessig styring av brannventilasjon basert på særtrekk ved tunnelen 
 • Forflytning av røykfront og toksisitetsvurderinger 
 • Ventilasjon i ulike typer fjellanlegg (kabeltunneler, fjellhaller, gruver, kraftstasjoner etc.) 
 • Beregning av frostinntrengning og klima i tunnel 
 • Vurdering av kjøle- og ventilasjonsbehov for tekniske installasjoner i tunneler og bergrom. 
 • Anleggsventilasjon, dimensjonering av ventilasjonsanlegg for anleggsarbeider i tunnel  
 • Gjennomføring av lufthastighetsmålinger i tunnel. Resultatene fra tester kan gi grunnlag for optimalisering av ventilasjonsanlegget for økt sikkerhet ved brann og reduserte driftskostnader. 

Tunnelventilasjon er en del av fagmiljøet CFD og strømningsteknikk. Arbeidsverktøyet vårt er i hovedsak med programvaren IDA tunnel, men der det er behov for mer komplekse analyser samarbeider vi tett med fagmiljøet på CFD.  

Kontaktpersoner

Jens William Bjerkelund

Avdelingsleder CFD og strømningsteknikk

Lene Jermstad

Fagspesialist tunnelventilasjon

Kontakt oss