kjørende tog på sporvei

Jernbane og Sporvei

Norconsult har landets største og ledende fagmiljøer innenfor jernbane og sporvei. Dette omfatter både planlegging og prosjektering av infrastrukturanlegg og trafikksystemer for jernbane, T-bane og trikk/bybane.

Vi har omfattende erfaringer fra planlegging og prosjektering av komplette baneanlegg, i alle planfaser. Erfaringene innen trafikale problemstillinger spenner fra arbeider med konseptdokumenter, tilbudskonsepter, rutemodeller og kapasitetsanalyser - til rutebestilling og årlig kapasitetstildelingsprosess inkludert rute- og materiellplanlegging. Våre medarbeidere har fagkompetanse innenfor signal, kontaktledning, lavspenning, høyspenning, tele, spor og faseplaner, samt kapasitetsanalyser og driftsplanlegging.  

Vi har omfattende erfaringer med bruk VDC-verktøy og benytter egenutviklet samhandlingsplattformen ISY Prosjekt som sikrer tett samhandling innad i vårt team og med våre kunder. Vi er fremoverlent og ønsker å være proaktive og innovative i våre oppdrag. Dette gjelder både arbeidsprosesser for å videreutvikle og effektivisere heldigitale- og tegningsløse prosjekter og prosedyrer for å ivareta sertifisering mot BREEAM Infrastructure og systematisk ferdigstillelse.  

I løsningsutviklingen har vi fokus på de samlede kostnader og ressursbruk for prosjektet som helhet, og legger vekt på å tidlig foreslå bærekraftige løsninger som ivaretar kundens og samfunnets verdier. Med vår brede erfaring fra byggeplaner og totalentrepriser, samt deltagelse på anlegg i en rekke komplekse anleggsprosjekter, har Norconsult opparbeidet solid kompetanse med anleggsgjennomføring, faseplaner, store konstruksjoner i utfordrende geotekniske grunnforhold, utbygging i sentrumsområder med tett bebyggelse og bygging av baneanlegg nær spor i drift.  

  • Lars-Petter Nesvåg

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Kristian Strand

    Avdelingsleder

  • Kjetil Myhre

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss