Industriarbeider med stein i beholder foran rør

NoDig

NoDig er en samlebetegnelse for grøfte- og gravefrie metoder for installasjon og fornyelse av ledningsnett for vann og avløp, fjernvarme og kabler. Økt fokus på bærekraft med tanke på miljø, sosiale aspekter og kostnader blir stadig viktigere i ledningsprosjekter.

Både nasjonalt og internasjonalt er det et stort behov for å fornye ledningsnett for vann og avløp. Norconsult er ledende i bærekraftige anleggsprosjekter og har høy kompetanse innenfor alle metoder for grøftefri ledningsinstallasjon og kumrehabilitering. Dette krever at vi benytter gode verktøy og ser på innovative løsninger for å møte ditt behov.  

NoDig-teknologi bidrar med økt bærekraft i form av besparelser av kostnader, bedre ivaretakelse av ytre miljø og lavere belastning på tredjepart. Vi jobber med vurdering av NoDig i alle faser fra konseptvalgutredninger til detaljprosjektering, på systemnivå til utførelse av løsninger. 

I Norconsult har vi spesialister på ledningsanlegg med kunnskap om bore- og pressemetoder for både berg- og løsmasser, og fornyelse av VA-ledninger med alle typer NoDig-metoder. Sammen med deg kan vi definere mål for prosjektene basert på dine behov, og finne den beste og mest bærekraftige metoden for deg.  

Kontaktpersoner

Bjørn Solnes Skaar

Seniorrådgiver

Jo Husby

Senior prosjektleder

Svein Storrvik

Prosjektdirektør

Kontakt oss