Industriarbeider med stein i beholder foran rør

NoDig

NoDig er en samlebetegnelse for grøfte- og gravefrie metoder for installasjon og fornyelse av ledningsnett for vann og avløp, fjernvarme og kabler. Økt fokus på bærekraft med tanke på miljø, sosiale aspekter og kostnader blir stadig viktigere i ledningsprosjekter.

Både nasjonalt og internasjonalt er det et stort behov for å fornye ledningsnett for vann og avløp. Norconsult er ledende i bærekraftige anleggsprosjekter og har høy kompetanse innenfor alle metoder for grøftefri ledningsinstallasjon og kumrehabilitering. Dette krever at vi benytter gode verktøy og ser på innovative løsninger for å møte ditt behov.  

NoDig-teknologi bidrar med økt bærekraft i form av besparelser av kostnader, bedre ivaretakelse av ytre miljø og lavere belastning på tredjepart. Vi jobber med vurdering av NoDig i alle faser fra konseptvalgutredninger til detaljprosjektering, på systemnivå til utførelse av løsninger. 

I Norconsult har vi spesialister på ledningsanlegg med kunnskap om bore- og pressemetoder for både berg- og løsmasser, og fornyelse av VA-ledninger med alle typer NoDig-metoder. Sammen med deg kan vi definere mål for prosjektene basert på dine behov, og finne den beste og mest bærekraftige metoden for deg.  

  • Bjørn Solnes Skaar

    Seniorrådgiver

  • Jo Husby

    Senior prosjektleder

  • Svein Storrvik

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss