Grønn skog og jordbruk, klimagasser og fornybar energi

LCA og klimagass

Godt samarbeid mellom ingeniører og arkitekter i Norconsult sikrer løsninger som reduserer miljøpåvirkning og klimagassutslipp. Vi benytter livssyklusvurderinger (LCA) og klimagassberegninger som verktøy for å gjøre prosjekter mer bærekraftige.

Norconsults rådgivningstjenester innen LCA og klimagass omfatter: 

 • LCA eller klimagassberegninger for infrastrukturprosjekter  
 • LCA eller klimagassberegninger for vurdering av materialer 
 • Klimagassberegninger for arealbruksendringer 
 • Massehåndtering  
 • Sirkulærøkonomi 
 • Klimagassberegninger for bygg 
 • Konsekvensutredninger 
 • Prosess og vurderinger av tiltak for reduksjon av klimagassutslipp 
 • Planlegging 
 • Prosjektering 
 • Utbygging 
 • Planlegging og beregninger etter krav i BREEAM Infrastructure  
 • Tilpassede kalkulatorer/beregningsverktøy for klimagassberegninger 
 • Rådgivning vurdering/vekting av tiltak for klimagassreduksjon i anbudskonkurranser 
 • Katrine Bakke

  Gruppeleder LCA og klima

 • Ida Fausko Esperø

  Rådgiver LCA og klima

 • Kontakt oss