Elvemunning i skog

Hydrogeologi og grunnvann

Vann under bakken, grunnvann, er en ressurs, men det kan også være eller bli et problem. Skal du grave eller bore i grunnen, vil du ofte komme bort i grunnvannsforhold (vannressursloven, forurensingsloven og drikkevannsforskriften). Da er det lurt å kontakte en hydrogeolog i Norconsult, vi har Norges største fagmiljø innen hydrogeologi.

Hydrogeologi handler om væskestrømning i grunnen, enten det er i løsmasser, myr/våtmarksområder eller i bergsprekker. En hydrogeolog utarbeider en helhetlig vurdering av vannbalansen i området, hvordan vannet strømmer gjennom grunnen, og hvordan ulike tiltak vil kunne påvirke dagens grunnvannslikevekt. Hydrogeologen vil gi råd om utnyttelse av grunnvannsressurser og løsninger på eventuelle problemer, for eksempel forurensningsspredning og grunnvannsdrenering. 

Norconsults fagmiljø i hydrogeologi består i dag av 25 meget kompetente medarbeidere lokalisert på flere av våre kontorer i landet, men bundet sammen i én faggruppe. Vår forskningskompetanse, kombinert med lang praktisk erfaring, gir trygghet i våre vurderinger, enten det gjelder store anleggsprosjekter, geoenergi, grunnvannsforsyning, forurensningsspredning, konsekvensutredninger eller naturfarer. Sammen vil vi gjennomføre prosjekter i tett samarbeid med våre kunder og våre tilgrensende fagfelt, som geoteknikk, ingeniørgeologi, miljøgeologi, konstruksjon, VA og hydrologi. I sum oppnår vi gode resultater, disse er sikret med tverrfaglige risikoanalyser og bærekraftige løsninger.  

  • Kevin J. Tuttle

    Faglig leder hydrogeologi

  • Lars Været

    Gruppeleder hydrogeologi

  • Oddmund Soldal

    Fagekspert hydrogeologi

  • Kontakt oss