Nybygg mot himmel med hvite skyer

Nybygg

Norconsult leverer komplette tjenester innen planlegging og prosjektering av alle typer næringsbygg, boligbygg og formålsbygg. Våre kunder er private eiendomsutviklere og entreprenører samt offentlige foretak i stat, fylker og kommuner.

Norconsult har den kompetansen du som eiendomsutvikler eller entreprenør trenger i alle faser av et nybyggprosjekt. Våre arealplanleggere gjennomfører plansaken frem til ferdig regulert tomt. Sammen med våre arkitekter og ingeniører utvikles stedstilpassede bygninger i henhold til kundens prosjektmål. 

Ved utvikling av nybygg står man fritt til å definere en høy miljøprofil på prosjektet. Dette forutsetter at man tar bærekraft og energibruk inn som styrende elementer når bygningen skal utformes. 

Norconsults arkitekter og ingeniører tar utgangspunkt i tomten og omgivelsene og analyserer hvordan kundens arealbehov kan løses på en bærekraftig måte med arealeffektive planløsninger og effektive tekniske anlegg. Våre bygningsøkonomer kan følge prosjektet i alle faser og holde oppdaterte budsjetter og kostnadskalkyler. 

Følgende fag er de mest sentrale ved utvikling av nybygg: 

  • Kjersti Dunham

    Leder for markedsområde Bygg og eiendom

  • Lars Thorbjørnsen

    Markedskoordinator Bygg og eiendom

  • Kontakt oss