måleinstrument foran en gård og fjellvegg

Akustikk og støy

Støy kan påvirke mange mennesker på en negativ måte. Gode lydforhold skaper trivsel og god atmosfære. Våre erfarne akustikkrådgivere i Norconsult kan hjelpe deg å løse dine utfordringer og bidra til å forbedre hverdagen ved å skape et godt lydmiljø.

Vi utvikler og leverer komplette akustiske løsninger til alle typer bygg-, industri- og infrastrukturprosjekter. Våre rådgivere har erfaring i alle faser fra konsekvensutredninger og reguleringsarbeid til forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. Vi leverer kostnadseffektive, bærekraftige og byggeteknisk gode løsninger i store så vel som små prosjekter.   
Trenger du forslag til tiltak hjelper vi gjerne med å ta gode grep, gjerne i tidlig fase i planleggingen av et prosjekt.   

 

Bygningsakustikk 

Over alt hvor vi oppholder oss blir vi påvirket av ulike sanseinntrykk, gode lydforhold er med på å bygge opp under trivsel og god atmosfære. Like viktig som gode lydforhold i et rom er lydisolasjon mellom rom. I de aller flest bygg vil det være ulike behov for å skjerme ulike arealer for aktiviteter på andre siden av en skillekonstruksjon. Enten det er snakk om gode lydforhold i en konsertsal eller møteplasser for god og uanstrengt samtale i skoler eller kontorer, så kan vi gi gode råd i valget av riktige materialer og konstruksjoner basert på brukernes ønsker og behov.  

 

Akustikk og industri 

Enten du planlegger et nytt industriområde eller har utfordringer med støy i din virksomhet kan våre medarbeidere hjelpe deg. Vi har bred erfaring med støy i og fra de fleste typer industrier, og gjør støymålinger, beregninger og utarbeider prognoser for støy både i arbeidsmiljø og mot naboer. Trenger du forslag til tiltak hjelper vi gjerne. 

 

Infrastruktur og arealplanlegging 

Folk flest er avhengig av tilgang til god infrastruktur, samtidig er infrastruktur den støykilden som berører oss mest. For å virkelig gjøre en forskjell må støyavbøtende tiltak vurderes allerede på planleggingsstadiet. Vi bidrar i alle faser fra tidlig planlegging, til detaljprosjektering. Her er en helhetsvurdering viktig for å kunne ivareta til tider motstridende interesser. 

 

Akustiske målinger 

Lyd kan være veldig abstrakt med ulike indikatorer og oppfatninger. Vi har det nødvendige utstyret og analyseverktøyene til å måle det meste. Standardiserte målinger kan vurderes mot tallfestede krav og er kanskje den dokumentasjonen du trenger for å vinne frem med en klage eller for å bevise at bygget ditt er godt nok. Målinger kan også være et godt utgangspunkt for å foreslå forbedringer i eksisterende forhold. Noen støykilder og situasjoner bør likevel beregnes, ta kontakt med oss så finner vi sammen ut hva som er den beste fremgangsmåten. 

 

 • Ivonne Verstappen

  Avdelingsleder akustikk Sandvika og faglig leder akustikk Norge

 • Elin Rasten

  Gruppeleder akustikk Tønsberg

 • Tormod Kvåle

  Gruppeleder akustikk Vest

 • Kontakt oss

  Støypåvirkning fra jagerfly på reinsdyr

  I forbindelse med etablering av base for F35-jagerfly på Evenes lufthavn skal Forsvarsbygg undersøke i hvilken grad støy fra jagerflyene påvirker reinsdyr og reindrifta i området, samt om det er noe forskjell mellom påvirkning av F16-jagerfly som har vært brukt på Evenes inntil nylig og de nye F35-jagerflyene.

  Lassebakken barnehage

  • Arkitektur

  Norconsult har prosjektert støytiltak rundt lekeområdet for Lassebakken barnehage i Drammen.

  stort brunt retangulært bygg

  Nye Førde sjukehus

  • Arkitektur
  • Brannsikkerhet
  • Bygg og eiendom
  • Bygningsfysikk
  • Industri
  • Flomsikring
  • Geoteknikk
  • Dammer og vassdragskonstruksjoner
  • Energi- og miljørådgivning
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Helsebygg og sykehus
  • Vann

  Nye Førde sjukehus er et stort og komplisert prosjekt, der Norconsult har vært inne med flere fag siden januar 2017. I tillegg til at sykehus i seg selv er utfordrende, har en fredet fasade, høy grad av brukerinvolvering og bygging av flomvoll bidratt til ytterligere kompleksitet. Norconsults datterselskap Nordic - Office of Architecture har vært arkitekt.

  Moa Syd

  • BIM
  • Bygningsfysikk
  • Industri
  • Geoteknikk
  • Kontor og næring
  • Bygg og eiendom
  • Arkitektur

  Norconsult har vært hovedprosjekterende for Amfi Moa Syd kjøpesenter sammen med Slyngstad Aamlid Arkitekter og Consto Nordvest AS som totalentreprenør og kunde for utvidelse av Norges tredje største kjøpesenter. Norconsults ansvarsforhold dekket prosjektering for Byggeteknikk, Elektroteknikk, Geoteknikk, Vann og avløp, Akustikk, Bygningsfysikk og Landskapsarkitektur.

  Sør-Odal, fremtidens skole

  • Areal- og eiendomsutvikling
  • BREEAM
  • Bygningsfysikk
  • Energi- og miljørådgivning
  • Treforedling og skogsindustri

  Norconsult har bidratt med flere fag i prosjektering av nye Glommasvingen skole i Sør-Odal, et fremtidsrettet skolebygg i massivtre.