Servere som jobber og er plassert i et datasenter

Datasentre

Trygg, bærekraftig strømforsyning og gode fiberforbindelser gjør nordiske datasentre attraktive. Norconsult bistår utbyggere av datasentre med tverrfaglig kompetanse og erfaring fra kraftkrevende industrianlegg og tilhørende sikkerhetskrav.

Norconsult er en uavhengig leverandør av ingeniørtjenester som sikrer at nordiske særkrav ivaretas. Vi ivaretar hele verdikjeden fra studier til detaljering og oppfølging under bygging. 

Etablering av datasentre krever kapasitet, bred faglig kompetanse og forståelse for bygging av komplekse anlegg med forbruk av store mengder energi. Erfaring, tverrfaglig samarbeid samt forståelse for anleggsutførelse, kontrakt, planlegging og gjennomføringsmodell er kritisk for et vellykket prosjekt. 

Norconsult har, i prosjekter med datasentre og kraftkrevende anlegg med strenge krav til sikker strømforsyning og kjøling, opparbeidet seg denne kunnskapen i nært samarbeid med leverandører av datasentre og totalentreprenører. 

Det er høy interesse for datasentre i Norden, og Norconsult bidrar aktivt til å finne grønne løsninger gjennom deltagelse i flere prosjekter for etablering av bærekraftige datasentre. 

 

Våre hovedleveranser omfatter alle fag, det inkluderer: 

 • Regulering, konsesjonssøknader og miljøutredninger
 • Bygg- og anleggsarbeider, arkitekt, stål, betong og infrastruktur
 • Sikker og avbruddsfri strømforsyning
 • Sikker kjøling
 • Automatisering, Styring regulering og overvåking 
 • Thor Eirik Ruud

  Gruppeleder Industri elektro

 • Anders Lingaas

  Avdelingsleder

 • Glenn Berger Hansen

  Prosjektleder

 • Kontakt oss