to menn gående opp en trapp

Prosjekt- og byggeledelse

Norconsult leverer tjenester innen prosjektadministrasjon i tverrfaglige prosjekter, både til profesjonelle prosjekteiere og til offentlige og private utbyggere.

Byggherrerådgiving fra idé til ferdig produkt

Våre tjenester omfatter byggherrerådgiving fra idé til ferdig produkt, prosjektledelse, prosjektstyring og prosesstyring. Vi tar også ansvar for prosjekteringsledelse og styring av både eksterne og interne fag og disipliner, og sikrer en sømløs gjennomføring gjennom hele prosjektets livssyklus.

Vi har kompetanse på et bredt spekter av metoder, teknikker og systemer og holder oss oppdatert på metodebruken hos BAE-næringens fremste prosjekteierorganisasjoner. Våre konsulenter tilpasser seg både Norconsults egen prosjektmetodikk og våre kunders modeller og verktøy, og sikrer dermed en skreddersydd tilnærming til hvert enkelt prosjekt.

Våre medarbeidere jobber systematisk med å holde seg oppdatert på utviklingen innen prosjektledelsesakademia. Gjennom vårt samarbeid med OsloMet har vi sikret en kvalitetsmessig solid videreutdanning for våre prosjektledere og prosjekteringsledere, noe som garanterer at vi holder oss i forkant av bransjens utvikling og leverer topp kvalitet til våre kunder.

 

Effektivitet gjennom innovasjon og samarbeid

Vi jobber med kontinuerlig videreutvikling av gjennomføringsprosesser som Virtual Design and Construction (VDC), LEAN, samspill og agile metoder. Dette sikrer at vi gjennomfører prosjekter på best mulig måte, som igjen gir økt lønnsomhet for våre kunder. Alle våre konsulenter har en kultur for, og er godt trent i ledelse og styring av eget arbeid og koordinering med øvrige fag og prosjektdeltakere. Slik sikrer vi et tverrfaglig fokus og kvalitet i alle ledd av prosjektet. 

Norconsult er ledende innen digital prosjektgjennomføring. Vårt velutviklede rammeverk og effektive arbeidsprosesser innenfor BIM er integrert i vår gjennomføringsstrategi og prosjektmetodikk, og sikrer en sømløs og innovativ tilnærming til prosjektgjennomføring.

  • Odd Inge Hansen

    Seksjonsleder Prosjektadministrasjon

  • Bjørn Morten Olesen

    Seniorrådgiver Bygg og eiendom

  • Hans Martin Riseth

    Avdelingsleder Samferdsel

  • Kontakt oss