ingeniør med måleinstrument på mobil

Digital transformasjon

Digital transformasjon handler om å endre måten vi jobber på ved å ta i bruk digital teknologi. Vi hjelper deg med å effektivisere og hente ut potensialet som ligger i digitalisering i dag og for fremtiden.

Digital transformasjon i bygg- og anleggssektoren

Bygg- og anleggssektoren står ovenfor store utfordringer. Bransjen skal bygge mer, på en billigere og mer bærekraftig måte. Dette krever innovasjon, og digitalisering av prosessene og bruk av anerkjent metodikk er nøkkelfaktorer.  

Sammen med Norconsult Digital tilbyr vi bransjeledende tjenester og kan utføre komplekse prosjekter som kombinerer utviklerkompetanse med et solid nordisk rådgivermiljø i ryggen. Vi har kompetansen du trenger, og kan bistå med rådgiving på både prosjekt-, portefølje- og organisasjonsnivå.  

Hvilke grep bør du gjøre for at dataen du sitter på kan skape verdi for din organisasjon? Lurer du på hva en digital tvilling er og hvordan den kan skape merverdi? Vi er her for å hjelpe deg og organisasjonen din med å realisere effektiviseringsgevinster i prosjektene og aggregere data på tvers av virksomheten. På denne måten kan du ta informerte og veloverveide beslutninger som styrker virksomhetens resultater og fremtidige suksess.

  • Thomas Angeltveit

    Leder digital transformasjon

  • Inge Handagard

    Fagekspert digital transformasjon

  • Kontakt oss