ingeniør med måleinstrument på mobil

Digital transformasjon

Digital transformasjon handler om å endre måten vi jobber på ved å ta i bruk digital teknologi. Vi hjelper deg med å effektivisere og hente ut potensialet som ligger i digitalisering i dag og for fremtiden.

Bygg- og anleggssektoren står ovenfor store utfordringer. Bransjen skal bygge mer, på en billigere og mer bærekraftig måte. Dette krever innovasjon, og digitalisering av prosessene og bruk av anerkjent metodikk er nøkkelfaktorer.  

Sammen med Norconsult Digital tilbyr vi bransjeledende tjenester og kan utføre komplekse prosjekter som kombinerer utviklerkompetanse med et solid nordisk rådgivermiljø i ryggen. Vi har kompetansen du trenger, og kan bistå med rådgiving på både prosjekt-, portefølje- og organisasjonsnivå.  

Hvilke grep bør du gjøre for at dataen du sitter på kan skape verdi for din organisasjon? Lurer du på hva en digital tvilling er og hvordan den kan skape merverdi? Vi hjelper deg og din organisasjon med å høste effektiviseringsgevinster i prosjektene, og aggregere dataene dine på tvers slik at du kan foreta gode beslutninger. 

  • Thomas Angeltveit

    Leder digital transformasjon

  • Inge Handagard

    Fagekspert digital transformasjon

  • Kontakt oss