hender med penn og kalkulator over dokumenter med tall og data

Samfunnsøkonomi

Hvilken lønnsomhet har en investering? Hvordan får man mest nytte igjen for hver krone investert? Norconsult utarbeider samfunnsøkonomiske analyser som gir våre kunder gode beslutningsgrunnlag.

Samfunnsøkonomiske analyser danner grunnlag for valg av investeringer. Våre medarbeidere har både solid spisskompetanse og lang erfaring fra ulike områder innen samfunnsøkonomiske analyser. 

Felles for analysene vi leverer er at de er forankret i en solid forståelse for økonomiske sammenhenger og i bruk av økonometriske og statistiske metoder. Vi utarbeider både kvantitative og kvalitative analyser for å vurdere hvilken verdi ulike tiltak har for samfunnet som helhet.  

Vi har svært god erfaring med å beregne prissetting av konsekvenser knyttet til transporttiltak. Der er de trafikale og samfunnsøkonomiske effektene tett integrert. Vi vurderer og tallfester nyttevirkninger både for persontransport, godstransport og arealbruk, og har god kjennskap til bruk av verktøyene som benyttes av blant andre Statens vegvesen og Bane NOR. 

  • Edel H. Nordang

    Avdelingsleder Mobilitet og samfunn

  • Frode Voldmo

    Gruppeleder Samfunnsutredning

  • Linda Alfheim

    Gruppeleder Analyse og innsikt

  • Kontakt oss