Reality Capture

I Norconsult har vi gjennom mer enn 300 referanseprosjekter bygget spisskompetanse innen Reality Capture. Dette omfatter bruk av droner, 3D-scanning og ScanToBIM. Vi utvikler stadig nye rutiner for å levere data og modeller direkte i designprogramvarer og innsynsløsninger.

Et solid datagrunnlag er uvurderlig for gode resultater i oppdrag, uansett prosjektets størrelse og kompleksitet. Ved å benytte de fremste instrumenter, metoder og innsatssystemer, leverer Norconsults landmålere data- og modellgrunnlag av høy kvalitet. Vi bistår med rådgivning knyttet til bruk av digitale leveranser innen blant annet prosjektering, eiendomsutvikling, daglig drift, forvaltning og vedlikeholdsplanlegging. Hele tiden søker vi etter nye, bærekraftige løsninger for våre kunder.

Digitale tvillinger, Industri 4.0, ROT (rehabilitering, ombygging og transformasjon), FDV (forvaltning, drift og vedlikehold), prosjektering i BIM og verifisering av råbygg er alle eksempler på oppgaver der sluttresultatet heves dersom man tar utgangspunkt i en fullstendig 3D-skann.

Ved å benytte utstyr som droner, laserscannere og ROVer, i kombinasjon med solid fagkompetanse innen oppmåling og ScanToBIM-tjenester, bygger vi survey grade-datasett og modeller fra Reality Capture-teknologi.

 

Vi leverer blant annet disse tjenestene:

 • 3D skanning av bygg, konstruksjoner, infrastruktur, industriområder, veier, bruer og tunneler.
 • Oppmåling, grunnlagsnett, setningsmålinger
 • Inspeksjoner og kartlegging fra drone
 • Etablering av «as-built»-BIM-modeller
 • Webbaserte innsynsløsninger for scanner og modeller
 • Bistand til areal-, volum- og mengdeberegninger
 • Utvikling av modeller som grunnlag til FEM, CFD og hydrauliske beregninger
 • Etablering av modeller til LARK basert på 3D-scanning
 • Overvåkning av konstruksjoner basert på 3D-scanning
 • Verifisering av råbygg basert på 3D-scan og modell
 • 3D-scan som sluttdokumentasjon
 • Etablering av rutiner for FDV, basert på 3D-scans og BIM-modeller
 • Bistand med standarder og datastrategier for større organisasjoner
 • Artemis Valanis

  Fagspesialist

 • Kontakt oss