Liten by ved en innsjø med skogdekte åssider

Samfunnsplanlegging

Våre analyser og utredninger gir et nyansert og faglig solid beslutningsgrunnlag for samfunnsplanlegging på alle nivåer. Medarbeidere fra vårt brede tverrfaglige miljø baserer sine råd og tjenester på god helhetsforståelse og gjennomførbarhet.

I Norconsult er vi opptatt av å forstå hvordan samfunnet fungerer, slik at vi har et best mulig grunnlag for å identifisere viktige samfunnsmessige utviklingstrekk og utfordringer. Da kan våre rådgivere utvikle alternative scenarioer og vurdere virkninger av ulike typer endringer. 

Vårt engasjerte fagmiljø er opptatt av helhetlige og tverrfaglige prosesser og tjenester, og av å legge forholdene til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling, både miljømessig, sosialt og økonomisk.  

Ved investeringer i infrastruktur eller utbyggingstiltak har vi god erfaring med lokaliseringsstudier og vurdering av regionale konsekvenser. Når det gjelder det grønne skiftet har vi omfattende erfaring fra en rekke prosjekter knyttet til elektrifisering, ladeinfrastruktur, karbonfangst, biogass og hydrogen. Vi utarbeider strategier og tiltak for å fremme utslippsfri transport både på sjø og på land. 

  • Edel H. Nordang

    Avdelingsleder Mobilitet og samfunn

  • Frode Voldmo

    Gruppeleder Samfunnsutredning

  • Linda Alfheim

    Gruppeleder Analyse og innsikt

  • Kontakt oss