tog på sporvei

Mobilitet- og transportplanlegging

Vi ser mobilitet og stedsutvikling i sammenheng når vi utvikler bærekraftige og fremtidsrettede transportløsninger for personer og gods. Mobilitet innebærer bevegelsesfrihet. Enten man velger å forflytte seg eller ikke forflytte seg, skal man oppleve at transportbehovene dekkes.

Norconsult har et stort fagmiljø innen mobilitets- og transportplanlegging med medarbeidere som brenner for en bærekraftig samfunnsutvikling. Utredningene og analysene vi leverer, danner kunnskapsgrunnlag for fremtidsrettede beslutninger. Den mer detaljerte planleggingen bidrar til å forbedre hverdagen for de som selv transporteres eller som transporterer personer og gods. 

Vi gjennomfører ulike typer oppdrag knyttet til planlegging og prosjektering av grønn mobilitet. Våre medarbeidere tenker utenfor boksen og gjennomfører analyser av tiltak og virkemidler for alle transportformer. Vi har i tillegg omfattende erfaring i å vurdere markedspotensial for kollektivtransport.  

Norconsult har blant landets største og mest kompetente miljøer innen transportanalyser, transportmodeller og trafikksimulering. Vi bruker etablerte modeller når vi analyserer og beregner komplekse situasjoner. I tillegg bruker vi alternative metoder og tankesett når vi løser oppgaver knyttet til planlegging av fremtidens mobilitet. 

Viktige endringer i samfunnet skjer i et hurtigere tempo og med mer omfattende konsekvenser for mobilitet enn tidligere. Å forstå trender, drivkrefter og usikkerhet er avgjørende for at mobilitet knyttet til byer og steder skal bli velfungerende. Vår rådgivning skal bidra til at Norge når sine til enhver tid gjeldende mål og ambisjoner for klima og samfunnsutvikling. 

  • Edel H. Nordang

    Avdelingsleder Mobilitet og samfunn

  • Frode Voldmo

    Gruppeleder Samfunnsutredning

  • Kontakt oss