Kjørende tog sett ovenfra

Samferdsel

Som Norges største rådgiver innen samferdsel, bidrar vi til å skape effektiv og miljøvennlig transport av mennesker og varer. Vi har unik spisskompetanse og stor kapasitet innen alle relevante fagområder for planlegging, utredning og analyse og prosjektering av gode samferdselsanlegg.

Dette kan vi hjelpe deg med

Samferdsel er en av grunnpilarene i Norconsults historie.

Vår kompetanse er bygget opp rundt fire satsningsområder – vei og gate, jernbane og sporvei, lufthavn samt havn og farled. Vi bistår i med alt fra tidlig fase og utredninger, til byggeplan, totalentrepriser og FDV. Gjennom våre mange store og små oppdrag, jobber vi hver dag for å forbedre hverdagen for hver enkelt reisende i Norge.

Vi er en totalrådgiver av rådgivertjenester, der også ledelse, prosjektstyring og utvikling av bærekraftige løsninger står sentralt i alt vi gjør. Hos oss kan du diskutere kontraktsmodeller, gjennomføringsmodeller og kostnadseffektive løsninger for ditt prosjekt. Prosjektrisiko og trafikksikkerhet har topp prioritet hos oss. Vårt samferdselsmiljø er ledende innen planlegging og prosjektering, og vi løser oppgaver fra konsekvensutredninger til reguleringsplaner, totalentrepriser og driftsoppfølging. Selv om vi er godt rigget til å håndtere og løse de mest komplekse samferdselsprosjektene, liker vi å arbeide i alle faser av små, mellomstore og store oppdrag for både offentlige og private kunder.

Våre medarbeidere finner stor glede i å utvikle innovative løsninger for morgendagens transport og mobilitetsløsninger. I forbindelse med dette har vi høstet flere priser og lovord for vår digitale kompetanse på en rekke prosjekter innen alle våre fagområder. Heldigitale prosjekter er vår foretrukne leveranse, der også VDC står svært sentralt. For oss handler digitalisering i bransjen om bruk av de riktige verktøyene og gode prosesser og gjennomføringsmodeller. Ved å løse faglige problemstillinger og samfunnets prosjektbehov viser vi daglig at god rådgivning gir en samfunsnytte som overgår kostnader ved et tiltak.

Kravene vi setter til oss selv for bærekraft og kvalitet utgjør et viktig konkurransefortrinn. Vi er ledende innen bærekraftig utvikling og ønsker å utvikle hele den norske anleggsbransjen i en positiv retning. Vi ser at vi kan spare samfunnet for betydelig negativ påvirkning og har stor tro på at vår spisskompetanse og sterke tverrfaglighet bidrar til å skape et bærekraftig samfunn. Sammen med kunder, akademia og bransjen i sin helhet gir dette positive resultater nå og i fremtiden. Vår ambisjon er at det skal være bærekraft i alt vi gjør.

Som kunde av Norconsult opplever du trygghet for ditt prosjekt og at våre råd gir deres prosjekter stor verdi. Som fremtidig ansatt, samarbeidspartner og kunde vil du se at våre løsninger gir gode svar på samfunnets transportutfordringer. Vi er opptatt av det gode samarbeidet og at våre prosjekt team forstår og presterer til det beste for kunden og deres prosjektutfordringer.

 • Kristian Aunaas

  Leder Samferdsel

 • Bjørn Kristian Røyland

  Avdelingsleder Samferdsel

 • Lars Petter Nesvåg

  Markedskoordinator Samferdsel

 • Rune Blågestad

  Markedskoordinator Samferdsel

 • Kontakt oss