Skip som ligger til kai

Logistikk og forsyningsindustri

En solid infrastruktur som skaper kostnadseffektiv logistikk og vareflyt er en forutsetning for industrielle forsyningsanlegg, terminaler, distribunaler og baseanlegg. Våre medarbeidere har en bred industriell erfaring i å finne de riktige løsningene for etablering eller modifisering av slike anlegg.

Effektiv logistikk, det vil si håndtering av råvarer, halvfabrikata og ferdige produkter, er en sentral del av all industriproduksjon. For mindre anlegg er det enkle ofte det beste, men når volumene øker og marginene presses må de riktige tekniske løsningene, god infrastruktur samt godt planlagte arealer og arbeidsprosesser være på plass. 

Norconsult jobber i de fleste segmenter av norsk industri, og vi har med oss den industrielle breddekunnskapen som kreves for et godt gjennomført utvikling- eller utbyggingsprosjekt. Vi bidrar ofte til utvikling av konsepter og valg av tekniske løsninger for varehåndtering, og vi er en pålitelig partner i realiseringen av ferdige anlegg og bygninger. 

Teknologien og verktøyene for å analysere, planlegge og optimalisere logistikkoperasjoner er i rask utvikling. Vi ser stadig oftere at kostnadseffektive systemer for vareflyt blir avgjørende for enhver investeringsbeslutning i nye produksjonsanlegg. Vår kapasitet, kompetanse og tverrfaglige gjennomføringsevne, i godt samarbeid med våre kunder, gir både et godt beslutningsgrunnlag for større investeringer samt legger grunnlaget for en vellykket prosjektgjennomføring.  

Vi har med oss et holistisk perspektiv inn i prosjektene, samtidig som vi vektlegger bærekraftige og kostnadseffektive løsninger der innovasjon, teknologi og automatisering skaper driftsvennlige og prosesseffektive anlegg.  

Norconsults kompetanse omfatter blant annet utvikling av industri, terminal og havneområder for: 

 • Industri- og næringspark (områder) 
 • Maritim industri og verft 
 • Offshore supply/ forsyningsbaser  
 • Havbruksnæring 
 • Logistikk og vareflyt (Godstransport) 
 • Lageranlegg og distribunaler 
 • Avfall og saneringsanlegg 

Illustrasjon/Foto: Trygve Sørli/Moss havn.

 • Maiken Lyden Eng

  Avdelingsleder Havn og kystteknikk

 • Kristian Søreide

  Seksjonsleder industriseksjonen

 • Per Espen Kristofersen

  Avdelingsleder

 • Kontakt oss