kunstig innsjø foran elv

Vann

Vi har Norges største rådgivermiljø innen vann og avløp (VA), noe som gjør at vi kan designe og prosjektere gode og trygge løsninger. Vi har kompetanse til å løse de vanskeligste oppgavene, og kapasitet til å løse de største utfordringene. 

Dette kan vi hjelpe deg med

Vi jobber med store prosjekter innen anlegg, vei og lufthavner. Vi jobber med store og små prosessanlegg, vi jobber med by- og eiendomsutvikling. Vi er engasjert i både gigantiske og små overføringssystemer for vann og avløpsvann, men hjelper også den enkelte huseier.   

Vårt fagmiljø med mange erfarne vanningeniører representerer noe helt unikt i vår bransje. De er kontinuitetsbærere, de viderefører og bygger kompetansen til våre yngre medarbeidere, fungerer som mentorer og gjør dem rustet til å gjøre en god jobb i våre oppdrag. Hvert eneste år gir vi råd og prosjekterer løsninger for mange ulike kunder, og tar med oss den verdifulle erfaringen videre til neste oppdrag, for neste kunde.   

Erfaringen og kompetansen som er bygget opp gjennom mange tiår, er også viktig for samfunnet som helhet og for vannsikkerheten i landet vårt. Vi kjenner infrastrukturen og vannanleggene, noe som representerer viktig kontinuitet for hele vannbransjen.   

Vår virksomhet innen vann og avløp omfatter hele vannbransjen, og strekker seg utover VA-faget. Vi samarbeider på tvers av våre 130 kontorer, og vi kan hente akkurat den erfaringen og kompetansen du som kunde har behov for, og som vil skape verdi i ditt prosjekt. Vi kan mye om vann, og vi kan en hel del om bransjene vi leverer tjenester til. Dette skaper trygghet for de som kjøper våre tjenester og motivasjon for de som arbeider her.  

Vår designprosess er effektiv.

Vi kommuniserer godt med både kunde og entreprenør, og sørger for god dokumentasjon når vi er ferdige. Vi er bransjeledende innen digital prosjektgjennomføring. Både innen prosess- og ledningsanlegg, har vi etablert solid systematikk for heldigital prosjektgjennomføring, og det er slik vi helst jobber. Vi sørger for trygg, varig, effektiv, reglementert og smart håndtering av vann i alle oppdrag. 

  • Truls Inderberg

    Markedsområdeleder Vann

  • Anne-Marie Bomo

    Avdelingsleder Vann Prosess

  • Håvar Brøndbo

    Markedskoordinator Vann

  • Kontakt oss