Moderne bygg i utkant av byen

Bærekraft og sirkulærøkonomi

Bærekraft handler om best mulig balanse mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. For å gi våre kunder et godt beslutningsgrunnlag knyttet til bærekraft og sirkulærøkonomi, sammenligner vi disse tre forholdene opp mot hverandre i vår rådgivning.

Bærekraft i byggebransjen

Alle valg vi tar i hverdagen handler på en eller annen måte om bærekraft. Derfor er vi opptatt av å gjøre bærekraftbegrepet mest mulig konkret. Slik kan vi jobbe effektivt og forståelig med rådgivning og tjenester knyttet til bærekraft og sirkulærøkonomi i byggebransjen.  

Vi tilpasser vår rådgivning til kundens behov. Når vi forstår kundens mål og rammer, kan vi optimalisere prosessen og løsningene som fremmer bærekraft. Selv om alle prosjekter er ulike, er arbeidsmetodikken som sikrer en bærekraftig utvikling som oftest lik. 


Sirkulærøkonomi i eksisterende og nye bygg

Sirkulærøkonomi har stor betydning for miljøet, og omfatter alt fra avfallsminimering ved nybygging, til ombrukskartlegging ved rivning og energigjenvinning. For oss er byggforvaltning og rehabilitering av eksisterende bygg blant de viktigste bidragene til en sirkulær byggenæring.

Når vi tar vare på eksisterende bygg, utnytter vi materialressursene og sparer klimagassutslipp. Sosialt bidrar dette til å ta vare på historiske elementer. I tillegg kan det være økonomisk lønnsomt for byggeier. Det samme gjelder avfallsminimering for nybygg, som gir gevinst for både økonomi og miljøet.
 

Vi er opptatt av å søke mulighetsrommet der vi bidrar til en bærekraftig utvikling. Dette gjør vi best i samarbeid med våre kunder, slik at vi sammen kan komme frem til løsninger som er bra for både kunden og samfunnet som helhet. 

  • Ingve Olai Ulimoen

    Bærekraftsansvarlig Bygg og eiendom

  • Daan Boonstra

    Bærekraftsrådgiver

  • Kontakt oss