Tog som står stille på perrongen

Risikostyring

Krav om god risikostyring og risikokontroll stilles i de fleste endringsprosesser, systemer og virksomheter. Våre spesialistrådgivere jobber med risikostyring ved å identifisere, analysere og redusere risiko gjennom risikovurderinger og risikohåndtering.

Formålet med risikostyring er å skape og beskytte verdi.  Vår styrke er bred tverrfaglig kompetanse og detaljert kunnskap innen hele vårt tjenestetilbud. Dette gir oss et godt utgangspunkt til å ivareta dine mål og krav om god risikostyring. 

Risikostyring er et viktig verktøy for å rettlede og kontrollere en organisasjon eller aktivitet med hensyn til risiko. Våre rådgivere står for den praktiske gjennomføringen av risikostyring i alle oppdrag og faser og hjelper deg med å finne gode løsninger.  

Vi identifiserer forhold som påvirker sikkerhet gjennom risikovurderinger, og analyserer uønskede hendelser med årsaker og konsekvenser. Risikostyringen forbedrer prestasjon, oppmuntrer til innovasjon og støtter oppnåelsen av mål.  

Gjennom risikohåndtering vurderer vi måter å håndtere og kommunisere risiko på, og identifiserer og følger opp risikoreduserende tiltak. Videre vil risikostyringsprosessen påse at besluttede tiltak blir tilstrekkelig prioritert for å sikre akseptable utfall dersom hendelser skulle inntreffe.   

  • Gro Aanesland Dahle

    Gruppeleder Risikostyring og teknisk sikkerhet

  • Kevin Medby

    Gruppeleder Samfunnssikkerhet

  • Jens William Bjerkelund

    Avdelingsleder Sikkerhet

  • Kontakt oss