Moderne bygg med et sort inngangsparti og grå fasde bak med mange vinuder

Kontor og næring

Interiørarkitektene våre designer og utvikler arbeidsplasser over hele landet. For å tilpasse funksjonaliteten best mulig i alle typer kontorbygg og næringsbygg, jobber vi i tett samarbeid med byggherrer, utleiere og brukere.

Interiørarkitur for kontorbygg

Tenk hvor mye tid vi alle oppholder oss på jobb. Arbeidsplassen skal være effektiv, den skal være identitetsskapende og den skal inspirere. Vi designer inspirerende interiør, og hjelper deg med omstrukturering og arbeidsplassutforming i en hverdag hvor skiftende behov og fleksibilitet er blitt dagligdagse krav.  

Vi sørger for gode lysforhold og fellesareal, vi kan logistikk og tenker smart når det kommer til eiendomsforvaltning og arealtilpasning – både ute og inne. Vi liker å utfordre deg på hva arbeidsplassen skal inneholde, og vi kan mye om hvordan bygg og rom påvirker oss og er med på å forme og utvikle arbeidskulturen.  

For oss betyr det noe å sette et positivt preg på hverdagen til folk, og gjøre mandag morgen litt mindre blå. Vi synes det skal være en glede å komme på jobb, hver dag. 

  • Siril Betten

    Fagnettverksleder Interiørarkitektur

  • Hilda Øftshus

    Fagansvarlig Landskapsarkitektur

  • Kontakt oss