kvinne med VR briller

Innovasjon

Innovasjon i Norconsult

Innovasjon er viktigere enn noen gang. Store endringer i samfunnet, rask teknologiutvikling og økende oppmerksomhet på det grønne skiftet gjør det nødvendig for alle virksomheter å tenke nytt og finne nye løsninger.

two person talking in front of a computer

Høye ambisjoner innen forretningsutvikling, innovasjon og digitalisering er viktig for at vi hver dag skal kunne forbedre hverdagen for samfunnet rundt oss gjennom våre oppdrag.

Som en grunnsten i Norconsults strategi bygger vi derfor vårt tankesett på 80/20-prinsippet: 80 prosent av tiden skal vi bruke til å bygge videre på det gode vi allerede gjør, og fortsette å forbedre oss dag for dag. I tillegg skal 20 prosent av tiden brukes til å utfordre etablerte sannheter og praksis, og bidra til nytenking og innovasjon. Disse 20 prosentene kaller vi The Edge.

Innovasjon i oppdrag  

Det aller viktigste innovasjonsarbeidet vårt skjer i oppdrag for våre kunder. Vi drives av å utvikle løsninger som bidrar til at kundene når sine mål og å skape verdi for våre kunder.  

For å ligge i front, søker vi oppdrag som utfordrer oss og som setter nye standarder innen samarbeidsformer, digitale løsninger, arbeidsprosesser og bærekraftige løsninger 

For å styrke fokus på innovasjon har Norconsult i tillegg etablert en avdeling bestående av digitale transformasjonsledere og innovasjonsledere som jobber for å fremme innovasjon i kundeprosjekter og i selskapet.  

Innovasjon i selskapet og utvikling av våre tjenester 

Innovasjon skjer i hele konsernet og i små og store oppdrag for våre kunder.  

Våre kunder står stadig i nye og mer komplekse utfordringer. Vi jobber derfor kontinuerlig med å forbedre eksisterende tjenester og å utvikle nye tjenester som leverer på nye behov. Innsikt og kunnskap om kunders behov og vår fagekspertise settes sammen til tjenesteløsninger som skaper ny verdi for våre kunder.  

 

Innovativ organisasjon  

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og vi har derfor utviklet en rekke arenaer, kurs og programmer som gjør det mulig å utvikle innovasjonskompetanse og ferdigheter. Eksempler på dette er vår frokostseminarserie om innovasjon, vårt innovasjonslederprogram som utdanner 16 ansatte til innovasjonsledere hvert år, vår prisutdeling Norconsult Awards, som løfter fremragende prosjekter og prestasjoner, og B Edge som samler konsernets ildsjeler innen digital transformasjon og innovasjon.  

Vi er stolte over å være en innovativ virksomhet og jobber hver dag for å sikre at vi er i forkant når det gjelder innovasjon, digitalisering og nyskapning, og vi lever etter vårt formål: «hver dag forbedrer vi hverdagen». 

 

Dette kan vi hjelpe deg med:  
  • Elin M. Langlo

    Innovasjonsdirektør

  • Thomas Angeltveit

    Avdelingsleder Digital transformasjon

  • Kontakt oss