Dam som er demmet opp

Dammer og vassdragskonstruksjoner

Norconsult har lang og bred erfaring med planlegging, prosjektering og bygging av nye dammer og øvrige konstruksjoner tilknyttet vassdrag. Vi har ekspertise på revurdering og rehabilitering av eksisterende anlegg.

Norconsult har Norges største fagmiljø knyttet til dammer og vassdragsanlegg og innehar flest NVE-godkjente rådgivere innenfor fagområdene I (betong- og murdammer) og II (fyllingsdammer).  

Vi utfører til daglig rådgivertjenester knyttet til alle damtyper og øvrige vassdragskonstruksjoner. I tillegg omfatter våre tjenester prosjekt- og byggeledelse, samt bistand til dameiere ved tilsyn og internkontroll. Vi har den senere tiden også utført flere risikoanalyser for vassdragsanlegg. 

Vårt fagmiljø er representert over store deler av landet, hvilket gjør at vi kan respondere raskt til våre kunder.  

Kontaktpersoner

Anders Søreide

Avdelingsleder Dam og Vassdrag

Rakel Næss

Gruppeleder

Kontakt oss

Prosjekter innen Dammer og vassdragskonstruksjoner

Demning med vann og steiner

Dam Viddalsvatn, Rehabilitering av dam og luker

 • Fornybar energi
 • Vann

Viddalsvatn er inntaksmagasin til Aurland I kraftverk, Hafslund Ecos største kraftverk, og Norges tredje største med en årlig produksjon på ca. 2,3 TWh. Dammen er i konsekvensklasse 4 og består av en steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene. Flomløpet består av en overløpsterskel i betong, en flomkanal, sjakt og flomtunnel.

Laksforsen fisketrapp

 • Dammer og vassdragskonstruksjoner
 • Ferskvannsøkologi og vannmiljø
 • Energi- og miljørådgivning

I forbindelse med gjenoppbygging av laksebestanden i Vefsna etter behandling mot parasitten Gyrodactylus salaris var det behov for å rehabilitere den gamle fisketrappen ved Laksforsen. Trappen som opprinnelig ble sprengt ut i berget av engelske sportsfiskere, første gang i 1889, var slitt ned av erosjon og måtte bygges opp på nytt. Fisketrappen er i dag et moderne fiskevandringsanlegg som muliggjør utvidelse av lakseførende strekning i Vefsna fra 3 til 15 mil. Norconsult har bistått Vefsnlaks AS i alle faser av prosjektet fra mulighetsstudie til ferdig anlegg.

Dammer Ulsteindalen

 • Dammer og vassdragskonstruksjoner
 • Energi- og miljørådgivning

Norconsult har bistått Tussa Energi med planlegging og prosjektering av ny dam Litlevatn samt ombygging av dam Mosvatn i Ulstein kommune, Møre og Romsdal.

Bunnlastsperre Fagervoll

 • BIM
 • Dammer og vassdragskonstruksjoner
 • Geoteknikk
 • Bygg og eiendom
 • Overvann og flom
 • Samfunnssikkerhet

Norconsult fikk i oppgave å prosjektere den første bunnlastsperren i landet – en dam som holder tilbake den vanntransporterte bunnlasten, men slipper forbi elvas vannføring.