skolebygg med geometrisk utformet tak

BREEAM

BREEAM er Norges ledende miljøsertifiseringssystem for bygninger. Vi i Norconsult har kompetente personer som er motiverte til å bistå deg med BREEAM-NOR og BREEAM In-Use.

BREEAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method) ligger til grunn i de fleste energi- og miljøambisiøse prosjekter. Norconsult jobber aktivt med BREEAM, og vi har kompetente personer som er motiverte til å bistå deg.  

 

BREEAM-NOR AP og revisorer 

BREEAM-NOR er et miljøsertifiseringsprogram som berører og stiller krav til alle delene av et byggeprosjekt, fra tidligfase til ferdig overlevert bygg. Sertifiseringen kan gjennomføres for alle bygningstyper og for større rehabiliteringsprosjekter.  

Et BREEAM-NOR-sertifikat blir stadig mer anerkjent blant leietakere og har via EUs taksonomi kommet inn som en mulig måte å få tilgang til grønne lån.  

Norconsult har BREEAM-NOR akkreditert personell (AP) og revisorer fordelt over hele landet. Som AP hjelper vi deg med å styre sertifiseringsprosessen på en god måte, og som revisor sørger vi for en effektiv revisjon av prosjektet.  

 

BREEAM In-Use 

BREEAM In-Use er et miljøsertifiseringsprogram for eksisterende bygninger som gir en omfattende vurdering av miljøprestasjon og helsefremmende kvaliteter. Programmet er nyttig for å identifisere muligheter for forbedring og reduksjon av miljøpåvirkning. 

Ved å forbedre bygningens miljøprestasjon kan eiere og forvaltere redusere driftskostnadene og øke verdien. BREEAM In-Use-sertifiseringen kan også benyttes for å demonstrere miljømessig og sosial bærekraft.  

Norconsult har Norges største miljø innen BREEAM In-Use. Med skreddersydd rådgivning, hjelper vi deg med sertifisering for enkeltbygninger og for større eiendomsporteføljer. Vi bistår i preanalyse, henter inn eller utarbeider dokumentasjon, ser på tiltak for forbedring eller koordinerer sertifiseringen i en større rehabiliteringsprosess. Vi utfører også revisjon av sertifisering.  

  • Ingrid Hole

    Rådgiver BREEAM NOR

  • Ida Løvik

    Fagspesialist BREEAM

  • Sophie Schönfeldt Karlsen

    Seniorrådgiver BREEAM In-Use

  • Kontakt oss