Mann som viser en kvinne noe på dataskjermen

Digitale tjenester for BAE

Bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) er i endring og digitalisering blir stadig viktigere. Gode digitale løsninger forutsetter engasjement, helhetstenkning og evne til å kombinere kunnskap fra flere områder for å sikre kostnadsbesparelser, redusert risiko og en bærekraftig utvikling.

Vi bidrar til digitale løft for våre kunder, på tvers av prosjekter og i alle faser av enkeltprosjekter; fra skissestadiet til FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) og digital tvilling. Dette gjør vi ved hele tiden å videreutvikle vår gjennomføringsmodell for digitale leveranser.

Modellen tilpasses hvert oppdrag for å sørge for at prosjektet samlet leverer de beste løsningene for kunden. Vi har i tillegg fokus på fleksibilitet i digitale leveranser, slik at vi hensyntar variasjonen av digitalt modenhetsnivå og målsetning hos våre kunder.

Vi bygger robuste digitale modeller som muliggjør uttak av den type arbeidsgrunnlag sluttbruker har behov for. Det kan være BIM-modeller supplert med tegninger og stikningsdata til digitale underlag, spesialtilpasset for FDV og digitale tvillinger.  

 

Reality Capture og 3D-scanning

Vi utfører også tjenester innen Reality Capture og 3D-scanning. Vi tilbyr de beste systemene for å lage grunnlagsdata av høy kvalitet, utføre geometrisk kontroll under bygging og skape 3D-sluttdokumentasjon. 3D-scanning bidrar til økt kontroll og er dermed med på å redusere risiko i prosjektet.

Tjenestene vi utvikler gir det beste utgangspunktet for å etablere digitale tvillinger. Erfaringene vi har bygget opp, og vårt store antall referanser, gjør at flere organisasjoner har overlatt digitalisering av sin portefølje til oss.   

 • Cathrine Kirkøen-Bere

  Leder Digital transformasjon 

 • Krister Stjørdal-Kasta

  BIM-strateg Bygg og eiendom

 • Artemis Valanis

  Leder for Reality Capture og 3D-scanning

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Digitale tjenester for BAE