tre personer bak et bord

Om oss

Forbedrer hverdagen

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på nær 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse.

Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. 

Vi er et selskap med ledende kompetanse på flere områder, som arkitektur, bygg og eiendom, digitalisering, fornybar energi, geo og miljø, industri, samferdsel, samfunn og byutvikling, sikkerhet og vann. Vi tilbyr rådgivningstjenester i alle faser av et prosjekt, og følger kunden hele veien fra utvikling av ideer og konsepter, via planlegging og prosjektering til drift og oppfølging.

Slik jobber vi 

I Norconsult er det menneskene som er fundamentet for virksomheten. Det er vår fremtidsrettede og samlede kompetanse og ferdigheter som gjør at vi kan levere den lille store forskjellen som gir merverdi til kundene. Derfor setter vi pris på kunder som utfordrer oss, slik at vi sammen kan søke kontinuerlig forbedring. Vi legger stor vekt på kontinuerlig utvikling av ledere, medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Mer om hverdagen i Norconsult

Vi deler kunnskap og samarbeider effektivt på tvers av faglige, organisatoriske og geografiske skillelinjer. Med dyktige rådgivere, bred portefølje av fag og tjenester og en sterk bedriftskultur, har vi den relevante kompetansen og kapasiteten for å løse store og små utfordringer. Vår ambisjon er å sikre felles forståelse av mål, utfordringer, fremdrift og leveranser i alle våre oppdrag. Ved hjelp av god oppdragsstyring og kommunikasjon underveis oppnår vi gode resultater sammen.

Der kulturplattformen vår LiVE preger kulturen og arbeidsmiljøet, kjennetegner LiVE PRO hvordan vi jobber. LiVE PRO bidrar til læring og erfaringsoverføring, og fremmer vår evne til å løse oppgaver på nye og enda bedre måter. Dette er våre enkle og forståelige prinsipper som hjelper oss å forstå kundenes behov slik at vi kommer dem i møte på best mulig måte.

Ledelse

  • Hege Njå Bjørkmann

    Konserndirektør Kommunikasjon og merkevare

  • Kontakt oss