Kraftsystemer, kraftledninger på et jorde

Kraftsystem

Norconsult utfører studier og prosjektering av kraftledninger, transformatorstasjoner og høyspentanlegg på 420 kV (transmisjonsnett) og 132 kV (distribusjonsnett). Norconsult bidrar til gode tekniske prosjekter for produksjons- og nettselskaper, samt mot industri og samferdsel.

Norconsult har høy kompetanse innen kraftledninger og høyspenningsanlegg. Våre medarbeidere har spesialistkompetanse på kraftledning, kabeldesign, krafttransformatorer, høyspent bryteranlegg og kontrollanlegg. 

Vi utfører detaljprosjektering av kompositt og stålmaster for høyspentlinjer, beregner linjeprofil i terrenget og spesifiserer elektromekanisk utstyr. 

Norconsult prosjekterer kabelanlegg i vei eller over utmark, i kulverter og i boret tunnel. Vi har erfaring og kompetanse til å gjøre de riktige beregningene for dine anlegg innen vindparkanlegg, på industrianlegg eller i regional- og transmisjonsnettet. 

Norconsult jobber med alle fag og faser innen prosjektering av transformatorstasjoner. Vi legger vekt på at bygget prosjekteres rundt funksjonen av et høyspentanlegg. Vi har høy faglig forståelse av designkriterier av 420 kV, 132 kV eller 22 kV høyspentanlegg, transformatorer, samt vern, kontroll og styring. Alt dette sikrer god funksjonalitet, sikker fremtidig drift og oppfyllelse av myndighetskrav i byggprosjekteringen. 

  • Anders Lingaas

    Avdelingsleder Kraftsystemer

  • Arne R. Finnby

    Gruppeleder Transformatorstasjoner

  • Vidar Brokstad

    Gruppeleder Kraftledning

  • Kontakt oss