Vindmøller til havs

Havvind

Vi kan hjelpe deg gjennom alle faser av et havvindprosjekt, fra tidlig planlegging til driftsanalyser. Vi jobber på tvers av våre avdelinger, og utfører både enkle og komplekse, sammensatte analyser.

Trenger du hjelp med vindmålinger, layout, energi- og vakeberegning eller produksjonsanalyse har vi et av Nordens fremste miljø på vindteknikk. Synes du det er komplisert å forstå konsesjonsprosessen, tillatelser, og myndighetsinstanser, får du hjelp av et team med bred erfaring fra konsesjoner og miljøundersøkelser.  

Skal du planlegge kabeltraséer, landfall, transformatorstasjoner og lignende, både på land og til havs, står ekspertene våre klare til å løse dine utfordringer. Våre medarbeidere innen konstruksjonsteknikk, med erfaring fra broer og andre marine konstruksjoner, analyserer hvordan bølger og strøm påvirker fundamentene og turbinene. En egen havneavdeling er klare til å planlegge og optimere din havn for havvind.  

Verktøy og prosedyrer velger vi ut ifra det oppdraget krever; fra enkle til kompliserte, integrerte verktøy som tar inn både detaljerte modeller av vind, bevegelse av flytende fundamenter, en helhetlig respons fra vindturbiner og avanserte konstruksjonsanalyser.  

Ta kontakt med oss for en samtale om havvind, så finner vi sammen ut hvordan vi best kan hjelpe deg. 

  • Stein Erik Skilhagen

    Divisjonsdirektør

  • Elise Førde

    Avdelingsleder

  • Arne Ravndal Finnby

    Gruppeleder

  • Kontakt oss