to røde båter ved havn

Havn og farled

Nye transportbehov og omstillingen til grønn økonomi har satt fart i utviklingen i havnene og langs kysten. Marine konstruksjoner og anlegg må bygges, ombygges og vedlikeholdes for å møte fremtidens behov.

Norconsult har over mange år bygget opp Norges største kunnskapsmiljø innen havn og kystteknikk. Våre over 40 medarbeider med spesialkompetanse innen dette fagfeltet er spredt i hele landet for å være nær kundene våre og nær kysten.

Vi bistår med alle tjenester innen havneplanlegging og prosjektering, og vi bistår gjerne fra svært tidlig fase til detaljprosjektering, utførelse og bistand til forvalting, drift og vedlikehold av havneanlegget. Vi har et klart mål om å redusere våre kunders miljømessige fotavtrykk og utarbeider klimagassregnskap for prosjektene.

Langs kysten vil vi oppleve økende ekstremvær og vannstandsstigning. Vi bidrar til å finne gode løsninger som minimerer miljøbelastningene og som passer inn i de naturlige omgivelsene. Norconsult utfører komplekse bølge- og vindanalyser som gir grunnlag for optimalisering av konstruksjoner og plassering av anlegg.

Våre rådgivere har kompetanse på farledsplanlegging, og vi bistår ofte i utdypings-, utfyllings- og moloprosjekter. I tillegg gjennomfører vi andre anleggstekniske prosjekter, gjerne knyttet til landbasert oppdrett.

Vi utfører fortøyningsanalyser for skip, andre marine fartøy og flytende konstruksjoner. I Norconsult er vi oppdatert på de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra PIANC og OCIMF.

 

Illustrasjon/Foto: Trygve Sørli/Moss havn.

 • Maiken Eng

  Avdelingsleder Havn og kystteknikk

 • Karl Kristian Sandrød

  Gruppeleder Havn

 • Trygve Isaksen

  Prosjektdirektør

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Havn og farled

  PTTLNG Nong Fab LNG Reciving Terminal Project

  • Bygg og eiendom
  • Havn og farled

  Prosjektering av marine konstruksjoner tilknyttet utbygging av LNG-terminal for PTTLNG i Thailand.

  kai

  Dronekai Horten og Moss

  • Havn og farled
  • Trafikksikkerhet
  • Logistikk og forsyningsindustri
  • Geoteknikk
  • Marint miljø
  • Forurenset grunn
  • HMS/SHA
  • Ledningsanlegg for vann og avløp
  • Veg og gate

  ASKO har mål om å ha 100% klimanøytral transport innen 2026. ASKO har derfor etablert en utslippsfri transportåre mellom sentrallageret i Vestby og regionlageret i Sandebukta (Hanekleiva). I stedet for å benytte den svært belastede og risikofylte Oslofjordtunnelen anla ASKO et nytt autonomt og batterielektrisk ferjesamband (droneskip) mellom Horten og Moss. ENOVA har støttet prosjektet med 119 MNOK.

  ferge ved kai

  Randsfjorden ferjekaier

  • Havn og farled
  • Trafikksikkerhet
  • Geoteknikk
  • Forurenset grunn
  • HMS/SHA
  • Ledningsanlegg for vann og avløp
  • Veg og gate

  Randfjordferja er landets eneste innlandsferje i helårsdrift. Ferjeruta mellom Tangen og Horn har en lang historie, og har i over 40 år fraktet både folk og biler mellom øst og vest av Randsfjorden. Innlandet fylkeskommune ønsket å erstatte den gamle ferja med en ny moderne ferje med elektrisk drift. Ferjekaiene var over 50 år gamle og hadde behov for opprusting.