to røde båter ved havn

Havn og farled

Nye transportbehov og omstillingen til grønn økonomi har satt fart i utviklingen i havnene og langs kysten. Marine konstruksjoner og anlegg må bygges, ombygges og vedlikeholdes for å møte fremtidens behov.

Norconsult har over mange år bygget opp Norges største kunnskapsmiljø innen havneteknikk og kystteknikk. Vi har spesialkompetanse innen dette fagfeltet er spredt i hele landet for å være nær kundene våre og nær kysten.  

Vi bistår med alle tjenester innen havneplanlegging og prosjektering, og vi bistår gjerne fra svært tidlig fase til detaljprosjektering, utførelse og bistand til forvalting, drift og vedlikehold av havneanlegget.  

Vi jobber med de tekniske fagene tett sammen med miljøfaget for sammen å finne de løsningene som gir et best mulig prosjekt og best mulig miljø. Vi har et klart mål om å redusere våre kunders miljømessige fotavtrykk og utarbeider klimagassregnskap for prosjektene. 

Langs kysten vil vi oppleve økende ekstremvær og vannstandsstigning. Vi bidrar til å finne gode løsninger som minimerer miljøbelastningene og som passer inn i de naturlige omgivelsene. Norconsult utfører komplekse bølge- og vindanalyser som gir grunnlag for optimalisering av konstruksjoner og plassering av anlegg.  

Kontaktpersoner

Maiken Lyden Eng

Avdelingsleder Havn og kystteknikk

Karl Kristian Sandrød

Gruppeleder Havn

Trygve Isaksen

Prosjektdirektør

Kontakt oss

Prosjekter innen Havn og farled