Vei ut mot havet, med solnedgang

Grønn industri

Det grønne skiftet krever bærekraftige løsninger innen Power-to-X (P2X), karbonfangst- og lagring (CCS). Norconsult bistår kunder med prosjektutvikling, og vi har omfattende erfaring og ekspertise fra over 80 vellykkede prosjekter innen grønn industri.

Vi er en ledende aktør på markedet innen tidligfaseprosjektering for hydrogen- og ammoniakkanlegg og CCS. Med omfattende ekspertise innen ingeniørfag tilbyr vi design av komplette produksjon- og distribusjonsanlegg, fra produksjon til kompresjon, lager, distribusjon og bunkring.  

Med spesialkompetanse innen myndighetsprosesser og vurderinger knyttet opp mot sikkerhetsavstander og hensynssoner (QRA), utvikler vi realistiske fremdriftsplaner med prioritering av tiltak som utnytter kundens ressurser. 

Vi leverer tjenester knyttet til hele prosjektets livssyklus, fra tomtevalg med show-stopper-analyser og mulighetsstudier til detaljprosjektering, systemintegrering og prosjekt- og konstruksjonsledelse. Andre tjenester er due diligence, prosessimuleringer og rolle som Owner’s Engineer. Norconsult er en av få aktører i Norden med ekspertise og spesialkompetanse innen design av ammoniakktank. 

 • Annette Hultin

  Markedskoordinator grønn industri

 • Stian Carl Erichsen

  Prosjektdirektør Energigasser

 • Jan Eskil Flåm

  Markedskontakt grønn industri

 • Per Espen Kristofersen

  Avdelingsleder Industriell prosess og ventilasjon

 • Kontakt oss