Vei ut mot havet, med solnedgang

Grønn industri

Det grønne skiftet krever bærekraftige løsninger innen Power-to-X (P2X), karbonfangst- og lagring (CCS). Norconsult bistår kunder med prosjektutvikling, og vi har omfattende erfaring og ekspertise fra over 80 vellykkede prosjekter innen grønn industri.

Vi er en ledende aktør på markedet innen tidligfaseprosjektering for hydrogen- og ammoniakkanlegg og CCS. Med omfattende ekspertise innen ingeniørfag tilbyr vi design av komplette produksjon- og distribusjonsanlegg, fra produksjon til kompresjon, lager, distribusjon og bunkring.  

Med spesialkompetanse innen myndighetsprosesser og vurderinger knyttet opp mot sikkerhetsavstander og hensynssoner (QRA), utvikler vi realistiske fremdriftsplaner med prioritering av tiltak som utnytter kundens ressurser. 

Vi leverer tjenester knyttet til hele prosjektets livssyklus, fra tomtevalg med show-stopper-analyser og mulighetsstudier til detaljprosjektering, systemintegrering og prosjekt- og konstruksjonsledelse. Andre tjenester er due diligence, prosessimuleringer og rolle som Owner’s Engineer. Norconsult er en av få aktører i Norden med ekspertise og spesialkompetanse innen design av ammoniakktank. 

Kontaktpersoner

Annette Hultin

Markedskoordinator grønn industri

Stian Carl Erichsen

Prosjektdirektør Energigasser

Jan Eskil Flåm

Markedskontakt grønn industri

Per Espen Kristofersen

Avdelingsleder Industriell prosess og ventilasjon

Kontakt oss