Bil- og sykkelvei mellom to bygninger

Veg og gate

Norconsult har et av Norges fremste fagmiljøer innen veg og gate, med bred erfaring og spisskompetanse innen veger og gater av alle slag. Digitalisering og bærekraft står sterkt i våre oppdrag, og noen av oppdragene er i verdenstoppen innen heldigitale leveranser.

Vi blir stadig flere mennesker i Norge. Med det øker behovet for bærekraftige og effektive transportsystemer. Med bred kompetanse og lang erfaring fra store samferdselsprosjekter i inn- og utland, bidrar Norconsult med å utvikle morgendagens veger og gater.

Vi er opptatt av at planlegging og prosjektering av veger og gater er ulike oppgaver. Gaten forholder seg til byen og det tettbygde strøket, mens vegen oftere utgjør et selvstendig element der andre forhold må hensyntas. Den gode gaten er et viktig formelement for en by. Samtidig må gaten ivareta funksjoner som gjelder trafikkavvikling for biler, kollektivtrafikk og myke trafikanter, og trafikksikkerhet. 

Norconsult har et meget sterkt fagmiljø innen veger og gater, med solid kompetanse innen linjeføring, vegteknologi, skilt og trafikkstyring, kostnadsestimering, bærekraft og digitalisering. Vi har medarbeidere over hele landet. 

Vårt veg- og gatemiljø har kompetanse innen alle planfaser, fra enkle mulighetsstudier, skisseprosjekt og forprosjekt, til store og komplekse byggeplaner inkludert oppfølging i byggetiden. Vi gjennomfører også små og store totalentrepriser i samarbeid med entreprenører. 

  • Sigurd Rugsland

    Fagansvarlig direktør og leder markedsområde Samferdsel

  • Rune Blågestad

    Markedskoordinator Veg og gate

  • Kontakt oss