Oppdrettsfisk i merd

Akvakultur og havbruk

Vi er en totalleverandør av tverrfaglige ingeniørtjenester til alle typer oppdrettsanlegg, fra tradisjonelle åpne merder, havgående stålanlegg, landbaserte anlegg for smolt til matfiskanlegg, fiskemottak, slakterier og laboratorier.

Norconsults kompetanse spenner fra tekniske analyser til daglig drift på anlegget. I tillegg har vi ledende kompetanse på lukkede merder til sjøs og alle tilhørende konstruksjonsberegninger. 

Vi kan bidra med solid kompetanse på alle fagområder som er nødvendige for initiering, planlegging og gjennomføring av prosjekter innen fiskeri og  havbruksnæringen. Fra konseptutvikling, via regulering og søknader, tolkninger av regelverk og anvendelser, for- og detaljprosjekter, til fullt godkjente og anlegg i drift. I tillegg gjør vi optimalisering av hele eller deler av anleggene, herunder tjenester knyttet til myndighetskrav som på miljø og taksonomi. Over tid har Norconsult bygget opp et solid fundament som en ledende aktør, både nasjonalt og internasjonalt, når det gjelder tverrfaglig rådgivning innen akvakultur og havbruk.  

Vår erfaring og kompetanse innen bærekraft er basert på både miljø- og prosesstekniske prinsipper, og de inkluderer alle relevante deler av en klassifisering av miljøtilstand både på land samt i eller på vann, renseløsninger i henhold til forskrifter som BAT-AEL, i tillegg til kunnskap og håndtering av EUs taksonomi.  

Norconsult er i en unik posisjon til å støtte våre kunder med rådgivning i alle faser av et landbasert havbruksprosjekt. Norconsults solide rådgivningsmiljø, kombinert med vår industrielle kompetanse, gjør oss i stand til å tilby et kundegrensesnitt for det som etterspørres i et prosjekt innen fiskeri eller havbruk, der miljøets behov står sentralt. Vi har rådgivere som hjelper våre kunder med å planlegge og stille riktige krav til hvordan virksomheten skal utvikle seg, slik at spesialistene kan omsette dette til gode løsninger. 

La oss sammen finne gode løsninger på morgendagens utfordringer innen bærekraftig produksjon av mat. 

 • Bart Kriens

  CMO/Segment leader Aquaculture

 • Roy Egil Røren

  Market Contact Region North

 • Sindre Moldskred

  Market Contact Region Middle

 • Odd Steffen Garvik

  Market Contact Region West

 • Kontakt oss