mursteinsvegg med en gul murstein i

Bygningsforvaltning og takst

God eiendomsledelse omfatter strategiske porteføljevalg, verdibevarende utvikling og vedlikehold av bygg samt kostnadseffektiv drift. Norconsult har solide fageksperter innen bygg- og eiendomsledelse og takst. Dette kommer deg som er ansvarlig for bygningsforvaltning til gode.

En tydelig eiendomsstrategi, kompetent organisasjon og gode styringsverktøy er viktig for å ta riktige strategiske valg og sikre verdiutvikling i en eiendomsportefølje. Våre levedyktighetsanalyser og kalkyler hjelper deg å ta riktige valg når du skal sikre balansen mellom tilpasningsdyktige bygg, og økte krav til bærekraft, ombruk og bevaring.  

Planlagt, verdibevarende vedlikehold av bygg er lønnsomt. Lønnsomhet sikrer vi gjennom tjenester som tilstandsanalyser og gode vedlikeholdsplaner. Vi bruker drone og 3D-fotoscanning i dette arbeidet. 

Bygg med vernestatus har både økonomisk og kulturhistorisk verdi. Våre fageksperter innen antikvariske bygg og kulturminner bistår på dette feltet.  

Nybygg planlegges i løpet av få måneder, men skal forvaltes i mange tiår. Vi bistår med valg som både sikrer effektiv drift og vedlikehold, samt fleksibilitet med tanke på fremtidige endringer. Våre sertifiserte rådgivere innen BREEAM og EU-taksonomi sikrer bærekraftige løsninger.  

Du som byggeier trenger taksttjenester. Vi har erfarne sertifiserte takstmenn innen bolig- og næringsbygg, verdi-, skade- og naturskadetakst, reklamasjoner og teknisk DD (Due Diligence). Vi er også drevne sakkyndige i retten. 

Kontakt oss for helhetlig byggforvaltning. 

 • Anders Overrein

  Avdelingsleder Byggforvaltning og takst

 • Marit Støre-Valen

  Dr.ing/fagekspert Bygg- og eiendomsforvaltning

 • Kjetil Troset

  Gruppeleder Takst

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Bygningsforvaltning og takst