tre damer i selvlysende jakker står ved en bilvei

Trafikkteknikk og trafikkanalyser

Norconsult er en av Nordens ledende rådgivere innen trafikkteknikk. Vi utvikler fremtidsrettede og trafikksikre transportløsninger som bidrar til økt nytte for samfunnet.

Med spisskompetanse innen trafikkteknikk og trafikkanalyser, bistår vi kunder i problemstillinger knyttet til fremkommelighet og trafikkavvikling. Til dette bruker vi avanserte analyse- og trafikksimuleringsverktøy. Vi satser tungt innen mobilitet og fremtidens transport, og vårt fagmiljø dekker hele landet. Tett samhandling mellom våre kontorer gir høy tverrfaglig kompetanse og inngående lokalkunnskap. 

Klima- og miljøutfordringer og rask teknologisk utvikling fører med seg komplekse utfordringer. Vi har flere pågående prosjekter for å identifisere bærekraftige løsninger her. 

Innen trafikkteknikk leverer vi alle typer trafikkanalyser til alle planfaser. Videre leverer vi trafikktekniske analyser av veg- og gatesystemer og alle typer kryss, inkludert kapasitetsberegninger. Vi planlegger og prosjekterer vegtrafikksignalanlegg og prioriteringsanlegg for kollektivtrafikk, samt fysiske løsninger for gate og kollektivtrafikk i alle planfaser, inkludert byggeplan.  

Også analyser av fotgjengerstrømmer, sykkel, parkeringsløsninger og sporingsanalyser for forskjellige typer kjøretøy omfattes av vårt tjenestetilbud. 

Vi bruker ulike verktøy i våre oppdrag, tilpasset oppgavens kompleksitet, omfang, arbeidsmåte og kunde, slik som: 

 • SIDRA Intersection 
 • Crossig  
 • Aimsun 
 • Transportmodeller som RTM (Regional transportmodell) og NTM (Nasjonal transportmodell).  
 • Goodvision 
 • Karete Ellingbø

  Gruppeleder Trafikk og trafikksikkerhet

 • Linda Alfheim

  Gruppeleder Analyse og innsikt

 • Kontakt oss

  Kontakt oss