Norwegian-fly på en flyplass

Lufthavn

Norconsult er Norges ledende rådgivermiljø innenfor utvikling av lufthavner og har blant annet utført prosjekter ved alle Avinors lufthavner. I samarbeid med datterselskap Nordic – Office of Architecture har vi vært sentrale i de største utbyggingsprosjektene i Norge, blant annet på Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn.

Norconsult har spisskompetanse mot utbygging, utvikling og vedlikehold av lufthavner. Med et bredt, tverrfaglig miljø og lokalisert i hele Norge gjennom våre mange distriktskontor, jobber vi med alt fra tidligstudier til detaljprosjektering, i tillegg til byggeledelse og forvaltning, drift og vedlikehold. Vi har en sammensatt portefølje av små og store oppdrag for Avinor, Forsvarsbygg og andre private aktører. 

Oppgavene vi utfører krever stor tverrfaglig samhandlingsevne og helhetsforståelse. Solid flyplasskompetanse og forståelse for hvordan systemene på flyside, terminal og landsiden fungerer og utvikler seg er vesentlig for vårt arbeide. Slik lykkes vi i å planlegge og prosjektere kostnadseffektive og driftsoptimale løsninger. 

Vi jobber for å sikre høy kvalitet i vårt arbeid og er opptatte av å være innovative og kreative i våre løsninger. Det er viktig at løsningene ivaretar sikkerhet og miljø ved lufthavnen, samtidig som kommersiell verdi, utviklingsmuligheter og bærekraft er sentrale premisser.  

Datterselskap Nordic - Office of Architecture er spesialister i planlegging av lufthavner og utforming og design av terminalbygg nasjonalt og internasjonalt. Lenke: Nordic Office of Architecture (nordicarch.com) 

Sammen brenner vi for lufthavn, og ser alltid frem til nye spennende utfordringer. 

  • Anders Eggen

    Markedskoordinator Lufthavn

  • Gisle H. Fagerlid

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss

    Prosjekter innen Lufthavn