kjørende tog på skinner

Bærekraft på skinner

Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

– Vi skal overprestere på bærekraft og overgå kravene i tilbudsforespørselen. Oppdragsleder Torgeir Husby og teamet fra Norconsult hadde klare ambisjoner da de startet prosjekteringsjobben med elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Etter to år er en reduksjon på 48 prosent CO2 et faktum, og det kun på betongfundamentene.

Railway on bridge

– Tiltakene på prosjektering av betongarbeidet på strekningen, gir klimabesparelser tilsvarende 3 500 bilturer med dieselbil mellom Trondheim og Oslo – tur-retur. Det er enkle, men utradisjonelle tiltak, som ikke har vært kostbare. Det er lagt til rette for mer moderne og miljøvennlige togreiser, bedre komfort for de reisende og større kapasitet for person- og godstrafikk, sier Norconsults oppdragsleder Torgeir Husby. Dette forbedrer hverdagen for mange reisende.

Utfordret regelverket og etablerte sannheter 

Norconsult og NRC bestemte seg tidlig for at prosjektet skulle levere på bærekraft langt ut over kravene som ble stilt i tilbudsforespørselen, og satte seg høye ambisjoner på hva de skulle levere. Tidlig så man at det ville være mye å hente på betongdelen i prosjektet, særlig på optimalisering av betongfundamenter.

Norconsult kontaktet leverandør om bruk av lavkarbonbetong ved produksjon av fundamenter til mastene, og fikk bekreftet at det vil være mulig å redusere betongmengden per fundament ved enkle endringer i designet. Endring av design på fundamentene var en viktig nøkkel for å få til virkelig store besparelser. 

"Det var ikke gitt at vi skulle få aksept for forslagene. Det krevde at vi utfordret regelverket til Bane NOR og at de aksepterte avvik fra sin egen standard. Det ble en krevende prosess, men desto hyggeligere er det at vi sammen fikk til solide besparelser. Ambisjon er ett av seks lederprinsipper i kulturplattformen til Norconsult, da er det fint at våre høye ambisjoner førte til gode resultater"
Torgeir Husby,

Oppdragsleder

Det sterke fokuset på bærekraft bidro også til at prosjektet vant Norconsult Awards 2023 i kategorien «Bærekraft», i sterk konkurranse med nesten 30 000 andre Norconsult-prosjekter fra både inn- og utland. Norconsult Awards er en utdeling som har til hensikt å hedre fremragende prestasjoner gjennom året som har gått.

Mye tid ble investert i starten av prosjektet for å bli kjent og diskutere hvordan man skulle få til et godt prosjekt, forstå kundens behov og tenke helhet. Regelmessige prosjekteringsmøter med NRC for å sjekke at prosjekterte løsninger er effektive og byggbare, har også vært sentralt. Det har ført til høy tillit.

Sterkt fokus på bærekraftige løsninger

– At alle tre parter har jobbet mye med samarbeid har gitt høy tillit. Vi investerte mye tid i starten av prosjektet for å bli kjent og diskutere hvordan vi skulle få til et godt prosjekt. Som rådgiver har vi lagt ned mye innsats for å forstå NRC og Bane NOR sine behov, og vi har tenkt helhetlig i prosjekteringsfasen. Regelmessige prosjekteringsmøter med NRC for å sjekke at prosjekterte løsninger er effektive og byggbare, har vært svært viktig, sier Torgeir Husby.  

Bane NOR opplevde tidlig at bærekraft og bærekraftige løsninger var høyt på agendaen hos totalentreprenørens organisasjon.

"Samhandlingen mellom Bane NOR og totalentreprenørens organisasjon, inkludert Norconsult, knyttet til prosessen med bærekraftige løsninger har vært god, og vi jobber løpende for å gjennomføre oppdraget på en bærekraftig, effektiv og kunderettet måte"
Ola Grendal,

Prosjektleder - Bane NOR

Grendal forteller at erfaringsbidragene fra prosjektet vil bidra inn i Bane NORs forbedringsarbeid med bærekraft i årene som kommer.