Glasstak med kuler sett nedenfra

Bygningsfysikk

Norconsult har Norges største fagmiljø innen bygningsfysikk. Bygningsfysikk omhandler de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning.

Bygningsfysikk er også et eget ansvarsbelagt fagområde i de fleste byggeprosjekter, kjent som bygningsfysisk prosjektering. Norconsult har Norges største fagmiljø innen bygningsfysikk. 

De siste 20 årene har vi vært involvert i et betydelig antall prosjekter som spenner fra små turistveianlegg, via boliger, skoler, svømmehaller, industribygg og sykehus, til store flyplasser. Vi tilbyr tjenester som bygningsfysisk prosjektering, beregninger og simuleringer, samt sakkyndig bistand i byggetekniske tvistesaker.

Våre bygningsfysikere kan analysere bygningskonstruksjoner og sørger for at de tåler ytre og indre klimabelastninger, samt utbedre skader som oppstår i både nye og eldre bygg.

Vi kan bistå med rådgivning innen:  

  • Bygningsfysisk prosjektering 
  • Uavhengig kontroll bygningsfysikk av prosjektering og utførelse 
  • Tidligfasevurderinger i rehabiliteringsprosjekter 
  • Trekonstruksjoner 
  • Bygningsfysisk prosjektering av svømmehaller 
  • Våtrom, rådgivning og prosjektledelse 
  • Lufttetthetsmålinger og termografering 
  • Fuktsikker byggeprosess 
  • Pål Kjetil Eian

    Fagansvarlig Bygningsfysikk i Norconsult

  • Thor-Oskar Relander

    Fagekspert Bygningsfysikk

  • Simen Edsjø Kalnæs

    Fagspesialist Bygningsfysikk

  • Kontakt oss