Samling av brukt stein, treveker og vinduer

Miljøkartlegging og ombruk

Vi jobber for en renere og mer bærekraftig hverdag. Kunnskap om bygninger som skal rehabiliteres eller rives sørger for forsvarlig håndtering av miljøgifter og ombruk av bygningsdeler.

Norconsult er en av Norges største virksomheter innen miljø- og ombrukskartlegging, med kartleggere i alle landsdeler. Vi har over 25 års erfaring i miljøkartlegging og mer enn 20 års erfaring i ombrukskartlegging. Kunnskapsdeling i et stort miljø sikrer et høyt faglig nivå over hele landet. Vårt flerfaglige miljø sikrer en god gjennomføring integrert med andre fag. 

Miljøkartlegging handler om å vite hvor man skal lete for å finne bygningsdeler med innhold av helse- og/eller miljøfarlige stoffer som asbest, ftalater, klorparafiner PCB m.fl. Om nødvendig tar vi ut materialprøver for analyse i kjemisk laboratorium. 

Vi kartlegger samtidig bygningsdeler egnet for ombruk utfra alder, tilstand, type, demonterbarhet og mulighet for bruk/salg. Hvis ønskelig, legges bygningsdelene ut for salg på tilgjengelige nettbaserte markedsplasser. 

Vi utarbeider rapporter i henhold til forskriftskrav og erklærer ansvar i byggesaker. 

  • Steinar Amlo

    Gruppeleder, Sandvika

  • Morten Nøst-Hegge

    Seniorrådgiver

  • Belinda Kjellerup

    Rådgiver

  • Kontakt oss