vann med en brygge og en liten bro over

Miljøoppfølging og bærekraft

Norconsult har medarbeidere med spisskompetanse og lang erfaring innenfor alle miljøfag som bidrar inn i team som skreddersys for hvert enkelte prosjekt og virksomhet. Vi vektlegger rasjonell og effektiv bruk av ressurser

Vi kan miljøledelse og har mange års erfaring i gjennomføring av prosjekter og bidrar til at virksomheter driftes i samsvar med relevante rammebetingelser. Vi lager miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner (MOP) og følger opp at disse etterleves i gjennomføring av prosjekter.  

Med bred miljøfaglig og teknisk kompetanse forstår vi kundens behov. Vi håndterer samtlige tekniske bærekraftskriterier og vi leverer mer enn styringsråd og enkle tilpasninger. 

Vi er tett på i utvikling og innføring av nye rammeverk for bærekraft, som EUs taksonomi og CSRD, samt gjennomfører BREEAM- sertifiseringer både for bygg og infrastruktur. Trenger du hjelp til å analysere hvilket rammeverk som er mest hensiktsmessig for dine prosjekter eller virksomhet, og vil benytte dette til oppfølging og koordinering av det samlede miljø og bærekraftsarbeidet, ta kontakt med oss.   

  • Jarl Øvstedal

    Gruppeleder miljøoppfølging og bærekraft

  • Kontakt oss