Stolte kursdetakere mottar diplomer for gjennomført kurs i VDC fra det amerikanske Stanford-universitetet. (Foto: Norconsult)

12 nye Norconsultmedarbeidere Stanford-sertifisert i VDC

For å øke kompetansen på VDC (Virtual Design and Construction) som gjennomføringsmodell i tverrfaglige prosjekter, arrangerte Norconsult sammen med AF Gruppen et årskurs i faget for ansatte og kunder. Nå har deltakerne mottatt sine diplomer.

12 nye Norconsult-medarbeidere mottok sertifikater for gjennomført kurs. Totalt har Norconsult nå 18 VDC-sertifiserte medarbeidere.

VDC gir effekt

VDC er en gjennomføringsmodell som forbedrer samspillet mellom aktørene i prosjektet. Dette er mulig fordi VDC baserer seg på felles målsetning for alle aktører, og benytter teknikker som sikrer transparente, involverende prosesser.

– VDC sikrer først og fremst trygghet, både for oss som rådgivere, entreprenøren som skal bygge og ikke minst for kundene våre. Dette, kombinert med de riktige teknikkene, gjør det mulig å oppnå en mer effektiv prosjektering med fokus på verdiskapning, optimalisert bygging og økt kvalitet, sier Torkil Håheim Kind, leder for satsningen i Norconsult.

Et annerledes kurs

VDC kurset ble ledet av professor Martin Fischer fra CIFE-instituttet ved det amerikanske Stanford-universitetet.

Kurset startet med fem dagers intensiv opplæring i Sandvika i september 2017. I løpet av det siste året har deltakerne jobbet med praktisk bruk av VDC i egen organisasjon, og har levert månedlige rapporter om utviklingen. Dette arbeidet er blitt fulgt opp av Martin Fischer og hans kollegaer ved hjelp av online kollokvier.

Et år senere var alle samlet på nytt i Sandvika for å motta sertifisering fra Stanford, og utveksle viktig lærdom både med hverandre og med ledelsen i Norconsult og AF Gruppen.

– Det å samle ulike aktører til et slikt kurs gir helt tydelig verdi. Deltakerne har fått ny innsikt i hverandres utfordringer og viser gjennom sine presentasjoner en mer helhetlig forståelse for prosjektene nå enn før kurset, sier Fride A. Hærem, konserndirektør for stab i Norconsult.

Sunn fornuft satt i system

– En ting jeg ofte får høre når jeg forklarer hva VDC betyr for oss i Norconsult, er at det høres ut som sunn fornuft, og det er riktig. Det er kjente teknikker og verktøy, satt i system. VDC bygger på kjente mekanismer for forbedret samspill, som felles mål og åpenhet, i tillegg til å utnytte moderne metoder og teknologi, forteller Kind.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er et sentralt verktøy i VDC. BIM brukes til å gjøre relevant informasjon lett tilgjengelig for de involverte partene i prosjektet, og fungerer som beslutningsgrunnlag. BIM har vært Norconsults standard metodikk i mange år, men med VDC kan man utnytte potensialet i en helt annen grad.

Et annet sentralt element i VDC er samtidig prosjektering, også kjent som ICE (Integrated Concurrent Engineering). Samtidig prosjektering er en målbasert møtemetodikk som bærer fremdriften i prosjektet. Denne metoden ble først dokumentert av det amerikanske forskningssenteret Jet Propulsion Laboratory (JPL) gjennom arbeid for NASA på 90-tallet, men satt inn i VDC-modellen passer det perfekt for prosjekteringsgrupper i dag.

– Vi har alle vært i dårlige møter, der vi gjør en solid innsats men likevel ikke oppnår noe. Med ICE kan vi sikre at de riktige personene er involvert, at alle møter har mål og hensikt, og at beslutninger kan tas på riktig grunnlag og i tide. Jeg har allerede merket god effekt med ICE, sier Thomas Bauer Sousa, kursdeltaker og rådgiver i Norconsult.

VDC kombinerer til slutt BIM og ICE med kjente prinsipper fra Lean, blant annet innen planleggingsteknikker og prosjektstyring med målinger. Dette sikrer pålitelige planer, effektivitet og kontinuerlig forbedring gjennom hele prosjektløpet.

– Vi har tro på at VDC vil føre til forbedret samspill i våre prosjekter og økt verdi for våre kunder. Nå har vi til sammen 18 sertifiserte rådgivere, som vi håper vil få mange muligheter til å benytte metodene i prosjekter fremover, avslutter Kind.