3. kvartal 2015: Solide resultater fra høyt aktivitetsnivå

Norconsult leverte omsetningsvekst og solide resultater i tredje kvartal. Omsetningen i tredje kvartal utgjorde 826 millioner kroner, mens driftsresultatet for kvartalet endte på 79 millioner. Driftsmarginen endte på solide 9,6 prosent.

Så langt i år utgjør omsetningen 2 834 millioner kroner mens driftsresultatet er 244 millioner kroner. Driftsmargin utgjorde 8,6 prosent.

– Vi er godt fornøyd med å levere omsetningsvekst og solide resultater i et marked hvor konkurransen skjerpes og timeprisene er under press. I Norconsult opplever vi et høyt aktivitetsnivå og selskapet er involvert i spennende oppdrag i Norge og internasjonalt, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Selskapet leverer tjenester rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. I 2014 kjøpte Norconsult det Trondheimsbaserte arkitektkontoret Solem Arkitektur AS. Etter å ha fungert som eget selskap i cirka ett år ble de omlag 50 medarbeiderne i Solem Arkitekturer fullt integrert i Norconsult fra 1. oktober i år.

Norconsult gjennomfører årlig over 10 000 små og store oppdrag nasjonalt og internasjonalt. Viktige oppdrag inneværende år er blant annet rådgivning i forbindelse med byggingen av verdens lengste undersjøiske tunnel, Rogfast, for Statens Vegvesen. Prosjektet inngår i en nasjonal satsning på fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim, og er samtidig den største miljøsatsingen innen veiutbygging i Norge. Norconsult er også rådgiver for Lyse i forbindelse med utbygging av Lysebotn II kraftverk. Da Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter nylig la frem en anbefaling om å utvikle kollektivnettverket i Oslo var Norconsult hovedrådgiver for konseptvalgutredningen. Norconsult arbeider i tillegg med InterCity-opprdraget (Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien) for Jernbaneverket. Dette er et stort prosjekt med over 50 km ny jernbane og en rekke stasjoner.

– Selv om konkurransen i markedet stadig skjerpes venter vi fortsatt høyt aktivitetsnivå fremover. Morgendagens vinnere er de selskapene som klarer å rekruttere og beholde de dyktigste medarbeiderne, sier Jacobsen.

Om Norconsult: Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Selskapet er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom energi, industri, olje og gass, miljø, plan, samferdsel, sikkerhet og vann og avløp. Av selskapets 2 900 medarbeidere arbeider om lag 1 950 i Norge. Norconsult har over 80 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika i Bærum. Selskapet er eid av egne medarbeidere.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss