− Både i Norge og internasjonalt opplever vi størst vekst innen samferdsel, og vi befester stadig vår nummer én-posisjon innenlands gjennom å vinne nye samferdselsprosjekter, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen. (Foto: Norconsult)

Andre kvartal 2016: Sterk omsetningsvekst for Norconsult

Norconsult leverte et godt andre kvartal 2016. – Økende etterspørsel etter vår kompetanse innen samferdsel bidrar til det gode resultatet, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

Omsetningen utgjorde 1 159 millioner i andre kvartal 2016 (opp 165 millioner sammenlignet med samme kvartal 2015), noe som gir en brutto omsetningsvekst på 16,5 prosent. Driftsresultatet for kvartalet ble 96,2 millioner (91,5 millioner), mens driftsmarginen endte på 8,3 prosent (9,2 prosent) for årets andre kvartal. Det at påsken falt ulikt i år sammenlignet med 2015 er hovedgrunnen til den sterke omsetningsveksten. Den underliggende veksten er allikevel på 6 prosent.

I første halvår 2016 var omsetningen 2 167 millioner, og omsetningsveksten var 7,9 prosent for konsernet.

Norconsult forsterker sin nummer én-posisjon innen samferdsel
Norconsult er Norges største, og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Selskapet opplever særlig vekst innen samferdselssektoren, som innebærer planlegging og prosjektering av alt fra havner til flyplasser, vei- og gateanlegg, jernbane, light rail og øvrig kollektivtrafikk.

− Både i Norge og internasjonalt opplever vi størst vekst innen samferdsel, og vi befester stadig vår nummer én-posisjon innenlands gjennom å vinne nye samferdselsprosjekter. Det er gledelig at det gir positive utslag på omsetningen og resultatet. Samferdsel er et viktig satsningsområde også i fremtiden, sier Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult.

Høy aktivitet innen samferdselssektoren
Blant store samferdselsprosjekter som Norconsult er engasjert i finner vi InterCity, Rogfast og Ryfast. Selskapet har også vært engasjert på utbygging av Høvik og Stabekk stasjon, Bybanen i Bergen, ombyggingen av OSL Gardermoen lufthavn og på utformingen av KVU Oslo-Navet, konseptvalgutredning av økt transportkapasitet inn mot, og gjennom Oslo.

Et svært viktig oppdrag Norconsult har vunnet siste kvartal, er fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Samarbeidspartnere er Asplan Viak og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen, og prosjektet er et av de største rådgivningsoppdragene innen samferdsel som har vært utlyst i Norge.

Norconsult er studentenes drømmearbeidsgiver

I april ble Norconsult kåret til ingeniør- og teknologistudentenes drømmearbeidsgiver for andre år på rad i Karrierebarometeret.

Andre kvartal 2016Andre kvartal 2015
Omsetning (millioner NOK)1 159994
Driftsresultat (millioner NOK)96,291,5
Driftsmargin (prosent)8,39,2

Første halvår 2016Første halvår 2015
Omsetning (millioner NOK)2 1672 008
Driftsresultat (millioner NOK)171,9164,4
Driftsmargin (prosent)7,98,2

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss