Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult. (Foto: Einar Aslaksen)

Andre kvartal 2017: Fortsatt høy aktivitet for Norconsult

Norconsult bekrefter høy aktivitet i andre kvartal 2017. – Vi opplever sterk beskjeftigelse i Norden, særlig innenfor markedsområdene samferdsel og bygg og eiendom, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

Omsetningen utgjorde 1 142 millioner kroner i andre kvartal 2017 (1 159 millioner i samme periode 2016). Driftsresultatet for kvartalet ble 92,9 millioner kroner (96,2 millioner), mens driftsmarginen endte på 8,1 prosent (8,3 prosent) for årets andre kvartal. Det at påsken falt ulikt i år sammenlignet med 2016 er årsaken til nedgang i omsetningen i kvartalet. Samtidig er det fortsatt et krevende marked når det gjelder timerater i hele Skandinavia

I første halvår 2017 var omsetningen 2 294 millioner kroner (2 167 millioner kroner i 2016), og driftsmarginen var 8,1 prosent for konsernet. Omsetningsveksten for første halvår var 5,9 prosent og driftsmarginen bedret seg med 0,2 prosentpoeng.

– I Norge er aktivitetsnivået høyt ved alle kontorer, og i første halvår opplever vi en solid vekst også i Sverige og i Danmark. Vi har gjort flere strategiske oppkjøp i perioden som har tilført selskapet komplementær kompetanse, og vi er engasjert i spennende prosjekter innen alle våre markedsområder. Særlig opplever vi sterk etterspørsel etter våre tjenester innen samferdsel og bygg og eiendom, sier Jacobsen.

Fire oppkjøp i periodenNorconsult har en høy grad av tverrfaglige prosjekter, og jobber kontinuerlig med å styrke tjenestetilbudet overfor kunder og samarbeidspartnere. Siden starten på 2017 har Norconsult kjøpt opp selskapene Leiv Næs Arkitekter i Stavanger, Faaland Arkitekter i Bergen og Kon-Sul i Ryfylke. Fra 1. juli ble også det islandske selskapet ARA Engineering, spesialister på kraftoverføring, en integrert del av Norconsults virksomhet. I Danmark rundet Norconsult 100 medarbeidere første halvår.

Bredt spekter av tverrfaglige oppgaver
I løpet av første halvår 2017 ble Norconsult tildelt oppdraget med å fornye Førde sykehus. I Sverige ble Norconsult AB, med samarbeidspartner Semrén & Månsson, tildelt oppdraget med å tegne nytt sykehus i Gøteborg. Også innenfor FoU-sektoren bemerker Norconsult seg: Gjennom EnergiX-programmet til Norges Forskningsråd ble Norconsult i januar tildelt 8,4 millioner kroner i støtte til å utvikle energioptimale integrerte løsninger i helsebygg.

I mai arrangerte Norconsult Samfunnskonferansen for første gang. Arrangementet høstet svært gode tilbakemeldinger, og de 350 gjestene fikk presentert flere prosjekter som Norconsult er involvert i, som Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Nedre Otta kraftverk og vann- og avløpsprosjektet DiVA.

Blant de store prosjektene selskapet har vært engasjert i, i perioden, finner vi Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Nettplan Stor-Oslo, Intercityprosjektene Tønsberg – Skien og Drammen – Kobbervikdalen, E18 Tvedestrand – Arendal samt E39 Rogfast, E39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast.

***

Andre kvartal 2017Andre kvartal 2016
Omsetning (millioner NOK) 1 1421 159
Driftsresultat (millioner NOK) 92,996,2
Driftsmargin (prosent)8,18,3
Første halvår 2017 Første halvår 2016
Omsetning (millioner NOK) 2 2942 167
Driftsresultat (millioner NOK) 185,3171,9
Driftsmargin (prosent)8,17,9