Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult er godt fornøyd med resultatene for andre kvartal.

Andre kvartal 2020: Solid omsetningsøkning og gode resultater for Norconsult

I andre kvartal 2020 omsatte Norconsult for 1,760 milliarder kroner mot 1,538 milliarder i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 157 millioner kroner, mot 108 millioner i andre kvartal 2019. Driftsmarginen økte fra 7,1 prosent i andre kvartal i 2019 til 8,9 prosent i andre kvartal 2020.


For første halvår 2020 endte omsetningen på 3,562 milliarder kroner mot 3,159 milliarder kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet for årets seks første måneder endte på 281 millioner kroner mot 235 millioner kroner første halvår 2019. Driftsmarginen var 7,9 prosent mot 7,4 prosent i første halvår 2019.

God vekst

– Vi er godt fornøyde med resultat- og omsetningsutviklingen i et marked med tøff konkurranse og prispress. Det er solid utvikling i de fleste forretningsområder, og det er spesielt gledelig å se at Norconsult i Sverige og Danmark har en veldig sterk resultatutvikling sammenliknet med fjoråret. I tillegg ser vi positive effekter av oppkjøp og organisk vekst fra de siste årene. Resultatene inkluderer også vesentlige besparelser i kvartalet som følge av koronatiltak, for eksempel relatert til reisevirksomhet, kurs og andre arrangementer. Jeg er spesielt imponert over hvordan medarbeiderne våre har lykkes med – og bidratt til - fortsatt solid drift midt i en krevende markedssituasjon. Her vil jeg også rette en takk til våre kunder for fleksibilitet og endringsvillighet, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

Kontrakter vunnet i andre kvartal

I Norge er Norconsult valgt som rådgiver for bygging av nytt sykehus i Narvik. I Asker vant selskapet et rådgiveroppdrag for detaljprosjektering av nytt vendespor for Bane NOR. Ved Radiumhospitalet i Oslo fortsetter Norconsult med prosjektering av nytt klinikk- og protonbygg, hvor det det også pågår et pilotprosjekt med digital byggeplass. I Innlandet har selskapet inngått avtale om prosjektering og ombygging av Innbygda renseanlegg i Trysil kommune. Selskapet er også valgt som totalleverandør av prosjekteringstjenester for Veidekke ifm. utbygging og rehabilitering av Raufoss videregående skole. Nylig signerte Norconsult kontrakten på rådgivertjenester for utarbeidelse av reguleringsplan på strekningen E18 Ramstadsletta - Slependen vest for Oslo. Norconsult skal også bistå Nye Veier i forbindelse med planarbeidet knyttet til E39 / E18 (Ytre ringvei) i Kristiansand.

I Sverige har Norconsults nysatsing innen markedsområde ITD (Industri, Transmisjon, Distribusjon) på kort tid vunnet viktige oppdrag for bl.a. Ellevio, Svenska Kraftnät, BillerudKorsnäs og European Energy. Oppdraget for European Energy innebærer prosjektering av Skandinavias største solcellepark i Helsingborg.

I Danmark har Norconsult vunnet to rammeavtaler med det danske Forsvaret. Som byggherrerådgivere har Norconsult også signert kontrakt for ny skole i Aarhus og utvikling av et 72 000 kvadratmeter stort maritimt, bærekraftig miljø med ulike boliger og boformer.