Konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna. (Foto: Norconsult)

Andre kvartal 2021: Gode resultater og sterk vekst for Norconsult

I andre kvartal 2021 omsatte Norconsult-konsernet for 1,910 milliarder kroner mot 1,760 milliarder i samme periode i fjor. Driftsresultatet (EBITA) endte på 167 millioner kroner, mot 153 millioner i andre kvartal 2020. Konsernet leverte en brutto EBITA-margin på 8,8 prosent (Q2 2020: 8,7 prosent).

Norconsult-konsernet leverte en sterk vekst både i brutto omsetning og EBITA for første halvår 2021. Omsetningen på 3 810 MNOK er 249 MNOK høyere enn samme tid i fjor, mens EBITA på 342* MNOK er 56 MNOK høyere. Driftsmarginen på 9,0 (8,0) prosent er 1 prosentpoeng høyere enn samme tid i fjor.

Sterk vekst og god utvikling i Norden

– Vi er godt fornøyde med veksten i både omsetning og driftsresultat for kvartalet og første halvår 2021, og driftsmarginen reflekterer et høyt aktivitetsnivå og god oppdragsgjennomføring. Det er gledelig å se at det fortsatt er positiv utvikling i Norden, hvor både Norconsult Sverige og Norconsult Danmark leverer sterk vekst og god resultatutvikling. Det er også godt å konstatere at datterselskapet Technogarden, som tapte penger på samme tid i fjor, nå viser en sunn og god lønnsomhet, sier konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna.

Høy aktivitet og spennende prosjekter

Konsernet har ved utgangen av halvåret en god ordrereserve og jevnt over høy aktivitet.

Nylig fikk Norconsult vite at selskapet er en av to norske rådgiverbedrifter som er med i konsortiet Sotra Link, som skal realisere Sotrasambandet. Norconsult har prosjekteringsansvaret for Sotra bru, en firefelts hengebru med separat gang- og sykkelvei. Sotrasambandet er den hittil største fastpriskontrakten innen samferdsel i Norge. Norconsult har vært og er fortsatt sentral i prosjektering av infrastrukturprosjektet Drammen – Kobbervikdalen, hvor bygging har startet. Selskapet er også involvert i det store, tverrfaglige prosjekteringsoppdraget Elbussdepot Stubberud, Nordens største i sitt slag, med ladeanlegg for 150 el-busser. Nylig vant Norconsult oppdraget med prosjektering av utbyggingen av nye Alvim renseanlegg for Sarpsborg kommune, et prosjekt hvor innovasjon, bærekraft og digitalisering er sentralt. I Trøndelag skal Norconsult prosjektere og bidra til elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, en totalentreprise sammen med NRC Group for Bane NOR. I samme fylke skal Norconsult også prosjektere nytt Senter for psykisk helse sammen med OEC Metier og Nordic. Den 2. juli ble Operastranda i Oslo åpnet, et prosjekt hvor Norconsult har stått for landskapsarkitektur.

I Sverige har Norconsult vunnet rammeavtale med Trafikverket i alle deres regioner, et viktig prosjekt for Norconsult sin største kunde i Sverige. Norconsult har fått fornyet tillit av Trafikverket for Mälarbanan-prosjektet, et av Norconsult Sveriges største oppdrag. I andre kvartal har den svenske virksomheten også styrket seg innen brukompetanse samt jernbaneteknikk. Veksten i Sverige fortsetter og virksomheten nærmer seg nå 1 000 medarbeidere.

I Danmark fortsetter det gode samarbeidet med DTU (Danmarks Tekniske Universitet), hvor Norconsult nylig har prosjektert og oppført to nye undervisningsbygg. Med oppkjøpet av RUBOW Arkitekter er Norconsult Danmark en rådgiver med halvparten arkitekter og halvparten ingeniører, som kan løse stadig flere og større oppgaver for kundene. I København er Norconsult også sentrale i prosjekteringen av Kødbyens skole på Vesterbro.

I Nepal vil Upper Tamakoshi Hydroelectric project, Nepals største vannkraftverk, bli satt i kommersiell drift i løpet av september. Norconsult har vært involvert i prosjektet helt siden mulighetsstudien i 2003. Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har sammen med Norconsult Astando AB vunnet en kontrakt for systemstøtte til veivedlikehold for ti fylkeskommuner, en løsning som skal være i drift før nyttår.

Talent i Europatoppen

Tor Martin Lystad fra Norconsult stakk i juni av med sølv i den prestisjetunge konkurransen om å bli årets unge rådgiver i Europa. Lystad fikk også sin doktorgrad innen brufaget før sommeren.

I mai arrangerte Norconsult Bærekraftsuken, med totalt 12 webinarer om bærekraftige løsninger og utvikling innen bygg og anlegg. Totalt var det cirka 4 000 påmeldinger til arrangementet. Under Arendalsuka var Norconsult direkte bidragsyter under fire arrangementer.

Norconsult-konsernet har så langt i 2021 kjøpt selskapene Pecom AS i Flekke, Bothnia VVS Ingenjörer AB i Luleå, virksomheten til AG Plan og Arkitektur AS i Ørsta, virksomheten til Citiplan AS i Larvik, Rubow Arkitekter i København, JAF Arkitektkontor AS på Gjøvik og KMV forum AB i Stockholm. Norconsult i Sverige har også styrket sin kompetanse innen jernbaneteknikk gjennom å overta spor- og jernbaneteknikkdelen fra selskapet Projektengagemang (PE).

* Merk at Norconsult konverterte en B-aksjeordning i Norconsult AS til en lønnsbonusordning med virkning for 2020. Beslutningen ble tatt av aksjonærene i forbindelse med årsoppgjøret 2020. EBITA for første halvår 2020 er korrigert med -59 MNOK for å ivareta dette og gi likt sammenligningsgrunnlag mellom 2021 og 2020.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss