Ansvarlig søker-dagen 2022

Hvordan kan god dialog og samarbeid gi økt forutsigbarhet og effektivitet i saksbehandlingen?

Vi inviterer deg som jobber som byggesaksbehandler eller ansvarlig søker eller som er representant fra offentlige myndigheter til en dag med faglig påfyll og gode diskusjoner.

Spennende innledere fra Direktoratet for byggkvalitet, advokatfirmaet BAHR, Norconsult AS, Asker kommune, Kristiansand kommune og NKF skal dele innsikt om ansvarlig søker-rollen, kommunenes hverdag og rollene i utforming og behandling av byggesaker. Innlederne deltar også i samtaler og gruppearbeid.

Vil du være med på å påvirke byggesaksprosessene? Etter innleggene legger vi til rette for verdifulle samtaler og gruppearbeid, med et mål om å skape en bedre forståelse for hverandres roller. Sammen skal vi legge grunnlaget for et felles ønsket fremtidsbilde og bedre byggesaksprosesser. 

Dato:  20. oktober 2022
Påmeldingsfrist:  12. oktober 2022
Tid: kl. 08.45-15.00
Pris: 950 kr inkludert lunsj
Sted: Telegrafen, Kongens gate 21 i Oslo, med inngang fra Prinsens gate
Kontaktperson: Kristin Bjering Lømsland, kristin.bjering.lomsland@norconsult.com, 93818377

 

Påmelding følger etter programmet. 

Program

 • 08.45 - Registrering og frokost
 • 09.15 - Foredrag og felles refleksjoner
  • Vi ønsker velkommen
  • Viktigheten av dialog for å skape forutsigbarhet og effektivitet i byggesaksprosesser v/Per Arne Horne, direktør i direktoratet for byggkvalitet
  • Ansvarlig søker-rollen
   • Sofie Komissar, Senioradvokat BAHR
   • Marianne Tenold, Avdelingsleder Norconsult
 • 11.00 - Lunsj
 • 11.45 - Foredrag og felles refleksjoner
  • Byggesaksbehandlers rolle
   • Malvin Bjorøy, virksomhetsleder Asker kommune og styreleder i NKF
   • Mari Gunnerud Haus, jurist Kristiansand kommune
 • 12.45 - Samtaler og gruppearbeid
  • Del 1
   Gjennom samtaler og gruppearbeid vil partene i byggesaksprosessen få innblikk i hverandres hverdag og hvilket handlingsrom de ulike rollene har.
  • Del 2
   Deltagere lager et grunnlag for et felles ønsket fremtidsbilde. Fokus vil være på dialog som verktøy for en bedre byggesaksprosess. 
 • 14.50 - Takk for i dag og veien videre etter dagen
 • 15.00 - Slutt
 • Kristin Bjering Lømsland

  Fagspesialist

 • Kontakt oss