Foto: SwissWinds development

Bedre terrengtilpasning av vindkraftverk

God prosjektledelse og grundig planlegging kan minimere arealbruken og redusere terrenginngrep ved utbygging av vindkraft. Det heter det i en rapport utarbeidet av Norconsults Franziska Ludescher-Huber på oppdrag fra NVE.

På oppdrag fra NVE har Norconsult, ved Franziska Ludescher-Huber, sammenlignet turbinleverandørers standardkrav, og hentet inn erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Gjennomgangen viser at det er mulig å forenkle infrastrukturen i anleggene for å få til god tilpasning i krevende terreng. Resultatet foreligger nå i den nye rapporten «Terrengtilpasning av vindkraftverk».

Les rapporten her