Bergen kommune har inngått avtale med Norconsult Informasjonssystemer om å levere løsningen ISY Case

Bymiljøetaten i Bergen kommune ønsket et system for å gi innbyggerne og næringslivet bedre og raskere saksbehandling knyttet til arbeid på og utleie av kommunal grunn. Derfor tar de nå i bruk ISY Case.


Systemet måtte være enklere og mindre sårbart for feil i saksbehandling enn tidligere.

– Vi har behov for en løsning hvor samhandling, søknadsbehandling og kommunikasjon mellom de ansatte i forskjellige fagområder og sluttbrukerne ivaretas av systemet, sier Luis Andres Brunet, prosjektleder og fagleder IT for Bymiljøetaten i Bergen kommune.

ISY Case er en løsning for administrasjon og kontroll av søknader og tillatelser, og kommunikasjon mellom forvalter og utførende part. Løsningen som kommunen har bestilt leveres med integrert kartløsning, saksmoduler for gravetillatelser, leie av grunn, arbeidsvarsling og skiltplaner. I tillegg skal det utvikles en ny modul for håndtering av parkeringstillatelser og oppfølging av parkeringsbøter.

– Vi forventer å øke kvaliteten på arbeidet vi utfører og bygge omdømme ved å tilby våre innbyggere moderne systemer som setter dem i fokus, sier Brunet.

Målet til kommunen er å behandle flere saker og samtidig øke kvalitet og sikkerhet i behandlingen av sakene. Bymiljøetaten fremhever også at løsningen legger til rette for innbyggermedvirkning gjennom at det enkelt kan legges inn ønsker og tilbakemeldinger.

Skal samarbeide om å videreutvikle ISY Case
Bergen kommune ønsker seg en videreutvikling av løsningen slik at det får et enda mer intuitivt brukergrensesnitt som kan tilpasses de ulike brukergruppene og de ulike sakstypene som behandles.

Kjell Sandal, markedsansvarlig GIS og kommunal forvaltning i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), forteller at tilpasset prosess-støtte allerede er innebygd i løsningen for å gi brukerne en rasjonell og sikker håndtering av saksbehandlingen.

– Dette sørger for at brukerne kan lære seg systemet kun med en kort opplæring, og gir mulighet for kommunikasjon på tvers i organisasjonen, sier Sandal.

Etterspørres både i Norge og Sverige
ISY Case er utviklet av NoIS i samarbeid med datterselskapet Norconsult Astando i Sverige. Skytjenesten benyttes av et 40-talls kommuner og myndigheter både i Norge og Sverige.

– Denne avtalen er stor og viktig for NoIS. Vi satser stort innenfor dette segmentet, både i Sverige og Norge, og vi ser frem til et godt samarbeid med Bergen kommune, sier Sandal.

Også Bergen kommune er fornøyde med det nye samarbeidet.

­– Vi er glade og har allerede hatt en veldig god oppstart med planlegging av videre arbeid. Vi er spente på det videre samarbeidet med NoIS for å få dette på plass, avslutter Brunet.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss